piątek, 27 marca 2009

Szukaj Pana

Czy jako dziecko bawiłeś się kiedyś w "chowanego" ze swoim ojcem?
Ja niestety - nie miałem takiej okazji, ale bawiłem się w "chowanego" ze swoim wnukiem.
On się chował, a ja go szukałem - potem ja chowałem się, a on mnie szukał, a gdy mnie już w końcu znalazł - było dużo radości po obu stronach.

Boże Słowo zachęca nas, abyśmy szukali Pana., czyli szukali Jego obecności i Jego woli.
Ps. 105,4 mówi: "Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego!"
Jako Jego lud, mamy szukać Pana, mamy szukać Jego mocy oraz zawsze mamy szukać Jego oblicza, czyli Jego obecności - Jego woli.
2Krn.26,5 mówi nam o Uzzjaszu, który jako szesnastoletni chłopiec został królem Judy: "Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem."
Ten dorastający młodzieniec stanął przed olbrzymim wyzwaniem w swoim życiu - został królem po swoim ojcu.
Dzięki Bożej łasce, miał przy sobie kogoś, kto uczył go bojaźni Bożej. Był to kapłan Zachariasz. Ciągła nauka życia w bojaźni Bożej sprawiła, że młody Uzzjasz nieustannie szukał Boga w swoim życiu. Ten sposób życia młodego króla bardzo podobał się Panu. I jest napisane, że dopóki szukał Pana, Bóg darzył go olbrzymim powodzeniem. (2Krn.26,6-11)
To świadectwo powinno być olbrzymią lekcją i zachętą dla nas samych.
Jer.29,13-14 mówi: "A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los..."
W tym fragmencie Pan mówi nam, że nasz wysiłek w szukaniu Jego będzie nagrodzony poprzez Jego obecność oraz Jego wybawienie. To jest wspaniała obietnica dla nas.

Można by sobie zadać pytanie: Dlaczego Bóg mówi do swego ludu, aby Go szukać?
Nasze szukanie Pana, Jego mocy i Jego oblicza mówią naszemu Niebieskiemu Ojcu:
- że potrzebujemy Jego - Jego łaski, a to jest oznaką naszej uległości wobec Niego i pokory
- że uniżamy się i poświęcamy się, a to mówi, że zależy nam na Nim
To są postawy, które podobają sie każdemu ojcu - szczególnie Niebieskiemu Ojcu.

Bóg, który stał się naszym Ojcem poprzez przelaną krew Swego Syna - Jezusa Chrystusa, pragnie, abyśmy my, jako Jego lud szukali Go w swoim życiu całym swoim sercem.
Dopóki będziemy szukać Jego, Jego mocy, Jego oblicza, czyli Jego obecności, On będzie się o nas troszczył, będzie nas chronił, zbawiał oraz darzył powodzeniem.
Pan Jezus także mówił do tłumów: Szukajcie Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości.
Obiecał wszystkim tym, którzy szukaja, że wszystko inne będzie im dodane.
Szukanie Pana w naszym życiu pomaga nam trwać na Jego drodze; pomaga nam znajdywać Jego wolę; kształtuje w nas charakter Chrystusowy oraz przynosi nam Jego łaskę, Jego przychylność, Jego ochronę, zbawienie oraz powodzenie.

Modlitwa
Drogi Ojcze - dziękuję Ci za Twoją miłość. Proszę - spraw przez moc Ducha Świętego, abym w swoim życiu zawsze szukał Ciebie, szukał Twojej mocy oraz szukał Twego oblicza - proszę o to przez Pana Jezusa.
Duchu Święty - mój cudowny Pocieszycielu - sprawiaj, aby moje serce w każdej sytuacji mojego życia zawsze szukało Pana, szukało Jego mocy oraz szukało Jego oblicza. Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz