sobota, 31 października 2009

Już w domu

Jestem już w domu. Droga była dobra - ruch niewielki. Trochę zawiódł GPS - muszę uaktualnić mapę.
Dużo ostatnio rozmyślam na temat Bożego Królestwa. Ostatniej nocy, Pan przez kilka godzin mówił do mnie na temat ducha antychrysta. Będzie to jeden z tematów naszego grudniowego seminarium w Kanaanie.
Zobaczyłem, że niestety wielu wierzących nawet nie wiedząc o tym jest pod jego większym lub mniejszym wpływem.
Wiem, że mam odwagę od Pana, aby na tym seminarium mocno skonfrontować tego ducha i cieszę się na samą myśl o tym.
Zadziwia mnie niekiedy łaska Pana, który przychodzi w potrzebie, aby mówić, inspirować, pokazywać, prowadzić swoje sługi.
Zachęcam każdego - jeśli będziesz służył Panu tym obdarowaniem, które ci powierzył, Jego łaska będzie przychodzić w twojej potrzebie, aby mówić do ciebie, inspirować cię, pokazywać ci oraz prowadzić cię.
Warto jest służyć żywemu Bogu i doświadczać Jego realności w swoim życiu.
Niech dobry Bóg błogosławi ciebie. Niech objawi ci swój plan dla twojego życia na tej ziemi i niech w swojej mocy i łasce pomaga ci go realizować na Jego chwałę.
Wasz w Chrystusie - Bolesław

piątek, 30 października 2009

Mój "Tydzień z Panem"

Kończy się mój zaplanowany tydzień z Panem w Wiśle.
Celem tego czasu była przede wszystkim modlitwa i zbliżenie się do Pana oraz odebranie Jego woli na najbliższe miesiące dla mnie osobiście i dla Kościoła.
Dzisiaj w nocy Pan przez sen dał mi także odpowiedź na moją modlitwę co do tematu naszego grudniowego seminarium.
Tematem będzie: "Boże Królestwo i Jego moc". Dzięki Bożej łasce mogłem zaplanować cały plan seminarium. Jestem bardzo tym zachęcony przez Pana. Był to też czas odpoczynku dla mnie.
Wraz z moim przyjacielem - Pastorem Tadeuszem mogliśmy zaplanować kolejną, już chyba 8 czy 9 konferencję w Wiśle. Termin tej konferencji - to pierwszy weekend marca 2010. Temat pozostawiamy Panu - On wie najlepiej co na dany czas jest potrzebne Jego ludowi w Kościele w Wiśle. Będziemy się o to modlić i wierzymy, że Pan da nam odpowiedź - Jego światło na pewno przyjdzie.
Jestem wdzięczny Panu za ten czas, który mi tu dał.
Dziękuję także wszystkim tym, którzy w tym czasie trwają w modlitwie za mnie przed Panem.
Doceniam to bardzo i modlę się, aby dobry Bóg Wam to wynagrodził.
Wasz w Chrystusie - Bolesław


czwartek, 29 października 2009

Mój kalendarz na listopad 2009

1.11 (niedziela) - Nabożeństwo uzdrowieniowe w Kanaanie (godz.17.30 - 19.30)
7.11 (sobota) - Szkoła Wiary
8.11 (niedziela do południa) - Posługa w Kościele w Bielawie
8.11 (niedziela po południu) - Posługa w Kanaanie
14.11 (sobota) - Posługa w Kościele w Bytomiu (godz.17.00 - 20.00)
15.11 (niedziela) - Posługa w Kanaanie
18.11 (środa) - Modlitwa Kościoła (godz.19.00 - 20.30)
21.11 (sobota) - Szkoła Wiary
22.11 (niedziela do południa) - Posługa w Kościele w Jelczu (godz.11.00 - 13.00)
22.11 (niedziela po południu) - Posługa w Kanaanie
27 - 28.11 (piątek - sobota) - Posługa na Konferencji dla mężczyzn w Częstochowie
...
Dużo tego, ale to tylko Jego łaska pozwala mi tak żyć.
Jemu chwała za to.
Wasz w Chrystusie - Bolesław

środa, 28 października 2009

Służba Słowa Wiary

Witam wszystkich tych, którzy zdecydowali się na odwiedzanie mojego bloga.
Zdecydowałem się na pewną innowację - będę się dzielił także swoim kalendarzem oraz krótkimi sprawozdaniami - przemyśleniami (wraz ze zdjęciami) z posługi, jaką Pan w swojej łasce nam daje.
Wierzę, że będzie to urozmaicenie, które będzie inspiracją dla Ciała Chrystusa oraz świadectwem mocy Bożego Królestwa.
...
Obecnie jesteśmy w trakcie już VII Szkoły Wiary, na której mamy cudowną grupę ponad 20 wierzących z Polski - także z Kościoła Rzymsko - Katolickiego.
Następne spotkanie to 7.11.2009, gdzie tematem będzie: Boże Królestwo i jego zasady oraz Społeczność z Bogiem.
Zawsze cieszę się, gdy mogę się dzielić na temat Jego Królestwa oraz społeczności z tak potężnym, a jednocześnie tak bliskim Bogiem Ojcem.
...
Trzy razy do roku planuję "Tydzień z Panem".
W chwili, gdy to piszę właśnie jestem w czasie takiego tygodnia w Wiśle, w domu mojego przyjaciela - pastora Tadeusza.
Jestem tutaj już kolejny raz i zawsze jestem bardzo pobłogosławiony.
Pogoda dżdżysta, śniegu już prawie nie widać (było prawie 1m).
W tym czasie szukam Bożej obecności i Jego doskonałej woli na najbliższe miesiące dla mnie i dla Kościoła.
Proszę także was, którzy to czytacie o modlitwę.
Wracam w sobotę.
Wasz w Chrystusie - Bolesław

Kościół - Oblubienica Jezusa Chrystusa

"...Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany." (Ef.5,25b-27)

Boże Słowo mówi nam, że Pan Jezus Chrystus tak bardzo kocha swój Kościół - swoją Oblubienicę, że oddał za nią swoje życie.
On pragnie i ciągle przygotowuje swoją ukochaną na zaślubiny.
Jako Jego Kościół jesteśmy nieustannie przez Jego Słowo oraz moc Jego Ducha przygotowywani na zaślubiny.
Jest napisane, że On sam sobie przygotowuje taki Kościół, który będzie oddzielony (uświęcony) i oczyszczony przez Jego Słowo.
On przygotowuje sobie Kościół, który będzie pełen chwały Bożej (obecności Bożej) oraz będzie święty i niepokalany (czysty, bez brudu i wpływu ducha tego świata).
...
Bez względu na to, co przeżywasz, jeśli jesteś częścią Jego Kościoła - Pan Jezus Chrystus tak bardzo cię kocha, że oddał za ciebie swoje życie.
Jego łaska i moc pragną przez Słowo i Ducha Świętego uświęcić i oczyścić twoje życie.
Jego łaska i moc pragną ci pomóc w ciągłym uświęcaniu się i oczyszczaniu.
Duch Święty pragnie ciągle na nowo wypełniać chwałą Bożą świątynię, która jest w tobie.
Czy słuchasz Jego Słowa i poddajesz się Jemu?
Czy pozwalasz Duchowi Świętemu, aby cię nieustannie napełniał swoją cudowną obecnością?
...
Zachęcam cię, abyś uczył się posłuszeństwa wobec Jego Słowa oraz szukał w modlitwie i poście Jego obecności - Jego chwały.
Jego miłość pokonuje każdy lęk i każdy grzech.
Jesteś Jego umiłowanym synem - umiłowaną córką.
On przez swoją śmierć pojednał cię z Bogiem Ojcem.
Jego Słowo i Duch Święty pragną ci pomóc w każdej twojej okoliczności.
On pragnie zaślubin z tobą, aby na wieki cieszyć się społecznością z tobą.

Modlitwa

Drogi Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z prośbą: weź moje życie w swoje ręce; weź moją przyszłość w swoje ręce. Weź moje serce w swoje ręce, uświęć je i oczyść z każdego brudu.
Proszę przygotuj mnie na zaślubiny z Tobą.
Niech Twój Święty Duch napełnia mnie i prowadzi do Twojej obecności - do Twojej chwały.
Proszę Cię o to w Imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen.

czwartek, 8 października 2009

Boże Królestwo

Boże Słowo mówi nam:
"... gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." (Mk.1,14-15)
Służba Pana Jezusa Chrystusa polegała na głoszeniu ewangelii Bożej, która manifestowała Królestwo Boże.
Co to jest Boże Królestwo?
Boże Słowo daje nam dokładną odpowiedź na to pytanie.
"Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym." (Rz.14,17)
A więc Boże Królestwo to nie są rzeczy tego świata.
Boże Królestwo objawia Bożą sprawiedliwość, pokój oraz radość w Duchu Świętym.
Boże Królestwo, poprzez Pana Jezusa manifestowało Bożą moc, która otwierała oczy ślepcom, sprawiała, że chromi zaczynali chodzić, trędowaci byli oczyszczani, głusi mogli słyszeć, umarli byli wskrzeszani, a ubogim była zwiastowana ewangelia. (Mt.11,5)
Boże Królestwo manifestowało się poprzez znaki i cuda.
Boże Królestwo, jak sama nazwa wskazuje, jest Królestwem samego Boga Ojca.
Boże Królestwo manifestowało się w obecności Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa.
Boże Królestwo manifestowało się wszędzie tam, gdzie Jezus Chrystus był Panem i Królem.
Boże Królestwo manifestowało na ziemi wolę Nieba, czyli wolę Boga Ojca.
Boże Królestwo, jak nauczał apostoł Paweł, nie może opierać się na ludzkiej mądrości, ale na mocy Bożej oraz musi być oparte nie tylko na samym Słowie Bożym, ale na objawiającej się mocy Ducha Świętego. (1Kor.2,4-5 i 1Tes.1,5)

Pan Jezus mówił swoim uczniom, aby prosili Boga Ojca: "Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w Niebie , tak i na ziemi." (Łk.11,2-3)

My, którzy już zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa Syna Bożego, mamy modlić się o tych, którzy są jeszcze pod wpływem mocy ciemności.
Mamy wołać do naszego Ojca w Niebie:
Ojcze, spraw, aby Twoje Królestwo przyszło do (imię: ...)
Spraw, aby Boże Królestwo w swojej potężnej mocy, przyszło do naszego Kościoła.
Spraw, aby Twoje Królestwo przyszło do naszej wioski - naszego miasta - naszego kraju.

Jeśli będziemy o to wołać - nasz niebieski Ojciec odpowie.
On powołał swoich synów i swoje córki (także mnie i ciebie), abyśmy wypełnili Jego Słowo zapisane w Rz.14,17-18.

Gdy Jezus Chrystus będzie całkowitym i jedynym Panem i Królem naszego życia, Jego Królestwo będzie nie tylko w nas, ale także będzie się manifestować przez nas.
Potrzebujemy ciągle oddawać się i poddawać się Jemu - Jego Duchowi Świętemu, który pragnie, aby Boże Królestwo mogło dosięgnąć wszystkich tych, którzy potrzebują Jego sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym.

Modlitwa:
Drogi Panie Jezu, Ty poprzez przelanie swojej krwi otworzyłeś dla mnie drzwi do Bożego Królestwa. Twoja ofiara krzyża sprawiła, że zostałem (zostałam) wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do Twojego Królestwa.
Panie Jezu, oddaję ci się na nowo, czyniąc Cię moim Panem i Królem.
Proszę - niech Twój Święty Duch napełni mnie na nowo i poprowadzi.

Niech Twoja moc przepływa przeze mnie przynosząc Boże Królestwo tam, gdzie mnie stawiasz - posyłasz.
Boże Ojcze, proszę Cię o to w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.