piątek, 18 września 2009

Pokój z Bogiem

Niektórzy pytają mnie dlaczego tak rzadko piszę.
Odpowiadam: Staram się pisać tylko wtedy, gdy jestem do tego poruszony przez Ducha Świętego.
Może ci, którzy z tego bloga korzystają powinni się więcej modlić o to (czy się o to modlą)???
...
Wierzę, że wszyscy wierzący w Boga pragną pokoju z Nim w swoich duszach i sercach.
To jest oczywiste pragnienie człowieka, aby wierzyć i mieć pokój ze swoim Bogiem.
Ten pokój w duszy i sercu człowieka może przyjść tylko poprzez przyjęcie daru usprawiedliwienia.
Ten dar, który jest wyłącznie z Bożej łaski, przyszedł poprzez dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa.
Tylko wiara w Jego dzieło krzyża pozwala przyjąć ten dar.
Jest on z łaski, dostępny dla każdego, kto zdecyduje się uwierzyć.
Bóg, który jest naszym Ojcem, pragnie osobistej relacji z nami - Jego dziećmi.
Aby przywrócić nam to, co utraciliśmy przez grzech, Jezus Chrystus - Jego umiłowany Syn zgodził się przyjść na ziemię i umrzeć za nas, aby nas pojednać z Bogiem Ojcem. (2Kor.5,19)
...
Jego Słowo mówi:
"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa." (Rz.5,1)
...
Gdy dzisiaj czytałem po raz kolejny ten fragment, Pan przemówił do mnie: To jest sedno mojej ewangelii.
To samo stwierdził Paweł pisząc:
"Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy ... Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione..." (Rz.1,16-17)
...
Jeśli nie masz dzisiaj pokoju z Bogiem w swojej duszy czy sercu, zachęcam cię do poniższej modlitwy.
...
Modlitwa:
Drogi Panie Jezu, proszę, niech Twój Święty Duch, ożywi dla mnie tą cudowną obietnicę i przyniesie mi jej objawienie do mojego serca.
Pragnę pokoju z Tobą, drogi Boże.
Pomóż mi przyjąć Twój dar usprawiedliwienia, abym mógł - mogła się cieszyć pokojem z Tobą.
Proszę cię o to w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.