czwartek, 26 marca 2009

Walcz o wiarę

Wszyscy pragniemy oglądać wypełnienie Bożych obietnic w naszym życiu.
Jako wierzący Boży lud wiemy, że staliśmy się Jego dziedzicami w Chrystusie.
Modlimy się, szukamy Pana, oczekujemy ... a gdy odpowiedź nie przychodzi w "naszym" czasie - często podświadomie staramy się zasłużyć na Jego odpowiedź.
Co się wtedy dzieje?
Wchodzimy pod zakon, przychodzi poczucie winy i oddzielenie od Bożej miłości.

Co mówi nam Boże Słowo?
"Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary." (Rz.4,13)
Boże Słowo poucza także nas, że: "zakon pociąga za sobą gniew; gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa." (w.15)

Drodzy święci, Pan Jezus wykupił nas z przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, abyśmy my mogli wziąć całe błogosławieństwo Abrahama i otrzymać Ducha Świętego - a wszystko to przez naszą wiarę w dobroć Boga Ojca. (Gal.3,13-14)
Każda Jego obietnica zostaje nam dana na podstawie naszej wiary, aby była z Jego łaski - nie można sobie na nią zasłużyć poprzez religijne i legalistyczne uczynki. (Rz.4,16)

Tak jak Abraham, wbrew nadziei - żywiąc nadzieję, walczył o wiarę w upragnionego syna, tak i my potrzebujemy walczyć o wiarę, że to co On obiecał ma moc i uczynić.
Tak jak wiara Abrahama poczytana została mu przez Boga za sprawiedliwość (Rz.4,21-23) tak i nasza wiara w dzieło odkupienia Jezusa będzie poczytana nam za sprawiedliwość. (Rz.4,25)
Jezus przez swoją śmierć pojednał nas z Bogiem Ojcem.
Nasza wiara w dzieło krzyża przyniosło nam nie tylko pojednanie z naszym Niebieskim Ojcem, ale także uczyniła nas Jego dziedzicami w Chrystusie.
Od tej pory każda Boża obietnica zapisana w Bożym Słowie stała się naszą własnością w Chrystusie i jest dla nas dostępna poprzez naszą wiarę. (2Kor.1,20)

Drogi przyjacielu w wierze - nie koncentruj się na okolicznościach czy na swoich odczuciach.
Trwaj w przymierzu z Nim oraz skoncentruj się na Jego Słowie - na Jego obietnicy i może wbrew nadziei, tak jak Abraham - żywiąc nadzieję, walcz o swoją wiarę, która jest pewnością tego, czego się spodziewasz od Boga Ojca.

Modlitwa:
Drogi Ojcze, błogosław każdemu swemu dziecku, które stara się trwać w wierze w Twoją dobroć i łaskę. Poprzez moc swego Ducha Świętego, wspomóż każdego, kto słabnie w wierze. ... Niech dobry Bóg Ojciec błogosławi ci na twojej drodze wiary. Niech moc Ducha Świętego wesprze cię w twojej walce o wiarę.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz