piątek, 21 maja 2010

Czas, w którym żyjemy

Gdy myślę o czasach, w których przyszło nam żyć na tej ziemi, często myślę o tym z perspektywy Boga i Jego Słowa, które On skierował do człowieka..
Czytając i rozważając Jego Słowo, widzę jak grzech nieustannie niszczy ziemię, którą Bóg Ojciec dał nam na mieszkanie.
Widzę, jak grzech nieustannie niszczy życie człowieka - także wierzącego; niszczy małżeństwa; niszczy rodziny; niszczy wiarę; okrada z miłości oraz często zabiera nawet nadzieję.
Widzę także jak Bóg Ojciec nieustannie szuka dostępu do serca człowieka, które tak często odwraca się od Niego oraz od Jego miłości i łaski.
Widzę, jak ziemia jest coraz bardziej "potrząsana", a pomimo tego ludzkie serca ciągle nie wołają o Boże miłosierdzie i nie chcą ugiąć się przed Jezusem Chrystusem jako Panem i Zbawicielem.
Nie chcą ugiąć się przed Tym, który dzisiaj sprawuje wszelką władzę na niebie i na ziemi.
Widzę, jak wielu wierzących, którzy kiedyś byli pełni pasji dla Jezusa Chrystusa, dzisiaj są letni, a grzech niszczy ich życie, ich relacje w małżeństwach i rodzinach.
Czy to nie czas, aby upamiętać się i zawrócić ze swych dróg i planów?
Czy to nie czas, aby na nowo wyrzec się diabła, wszelkich jego dzieł oraz każdego grzechu?
Czy to nie czas, aby na nowo poddać się pod panowanie Jezusa Chrystusa?
Czy to nie czas, aby wrócić do Słowa, modlitwy i postu?
Czy to nie czas, aby na nowo szukać Jego oblicza; jego mocy oraz Jego woli?
...
Wiem, że to "potrząsanie" będzie narastać.
Wiem, że to "potrząsanie" dotknie także kościoła i jego liderów.
Wiem, że to "potrząsanie" powinno doprowadzić każdego na kolana przed Bogiem Ojcem i Jego Synem - Jezusem Chrystusem.
Wiem, że to "potrząsanie" ma doprowadzić kościół do bojaźni Pańskiej, której tak bardzo dzisiaj brakuje w Ciele Chrystusa.
...
Wiem także, że Jego przymierze z człowiekiem jest zawsze dostępne przez krew Jezusa Chrystusa dla każdego na tej ziemi.
Wiem także, że Jego łaska trwa na wieki, a Jego miłosierdzie góruje nad sądem.
Wiem także, że Bóg Ojciec zrobi wszystko, co tylko jest możliwe, aby Jego umiłowane stworzenie wróciło do relacji miłości z Nim przez Jezusa Chrystusa.
Wiem także, że On jest sędzią sprawiedliwym, a więc musi osądzić każdą nieprawość, która zakorzeniła się w Ciele Chrystusa.
...
To jest czas, aby uporządkować swoje osobiste życie z Bogiem.
To jest czas, aby zacząć poważniej traktować Boga i Jego Słowo.
Wasz w Chrystusie - Bolesław
...
Modlitwa:
Drogi Duchu Święty, proszę otwórz nasze duchowe oczy i uszy abyśmy widzieli, co dzisiaj czyni Pan oraz mogli usłyszeć to, co On pragnie nam przekazać.
Daj nam zrozumieć czas, w którym żyjemy, abyśmy nie popadli w zwiedzenie.
Udziel nam swojej mocy i łaski, abyśmy mogli przyjąć to, co Ojciec pragnie nam przekazać.
Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen.

niedziela, 16 maja 2010

W Synagodze

Pierwszy raz w swoim chrześcijańskim życiu miałem przywilej, aby głosić Jezusa Chrystusa w Synagodze.
To był dla mnie olbrzymi przywilej i łaska od Pana.
Gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę głosił Jezusa w żydowskiej Synagodze, prawdopodobnie bym nie uwierzył, a jednak to się stało.
Kilka lat modlitwy, cudowne Boże prowadzenie i nasz kościół w Bielawie może prowadzić nabożeństwa w żydowskiej synagodze - PAN JEST WIELKI.
Wytrwała modlitwa z wiarą, przyniosła Bożą odpowiedź.
Modlitwa:
Ojcze niebieski - Tobie niech będą dzięki za to, jak Wielki i Wspaniały Jesteś, który Jesteś.
Dziękujemy Ci za Twoją odpowiedź. Niech Twoja wola wypełni się w tym miejscu. Niech Twój umiłowany lud oddaje Ci w tym miejscu chwałę i uwielbienie oraz niech pozna i wywyższy Jezusa - Mesjasza, którego posłałeś. Tobie niech będzie chwała za wszystko w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen.
Wasz w Chrystusie - Bolesław

sobota, 1 maja 2010

Kalendarz na maj 2010

 • 2.05 - Nabożeństwo w Kanaanie (17.30 - 19.00)
 • 5.05 - Modlitwa kościoła (19.00 - 20.30)
 • 8.05 - Szkoła Wiary (9.00 - 17.30)
 • 9.05 - Posługa dla kościoła w Bielawie (10.00 - 11.30)
 • 9.05 - Nabożeństwo w Kanaanie (17.30 - 19.00)
 • 12.05 - Modlitwa kościoła (19.00 - 20.30)
 • 15.05 - Seminarium: "Bycie świadkiem Jezusa Chrystusa" w Kanaanie (10.00 - 20.30)
 • 16.05 - Nabożeństwo w Kanaanie (17.30 - 19.00)
 • 19.05 - Modlitwa kościoła (19.00 - 20.30)
 • 22.05 - Szkoła Wiary (9.00 - 17.30)
 • 23.05 - Posługa dla kościoła w Jelczu (11.00 - 12.30)
 • 23.05 - Nabożeństwo w Kanaanie (17.30-19.00)
 • 26.05 - Modlitwa kościoła (19.00 - 20.30)
 • 29.05 - Posługa dla kościoła w Bytomiu (17.00 - 20.00)
 • 30.05 - Nabożeństwo w Kanaanie (17.30 - 19.00)