środa, 14 grudnia 2011

Znowu piszę...

Witajcie kochani

Na początek - wszystkich czytających odsyłam także do strony: www.slowowiary.org.pl
Na stronie służby: SŁOWO WIARY jest także umieszczony kalendarz posługi - można zobaczyć i skorzystać.
 Jeśli ktokolwiek z was ma pytania, proszę piszcie na mój adres, który jest podany na stronie  SŁOWO WIARY - będzie mi łatwiej odpowiadać.
...
 Zbliża się koniec 2011 roku, który był dla mnie osobiście oraz mojej rodziny błogosławiony przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wiem, że przyszły rok będzie dla wielu trudnym rokiem. Świat jest mocno "potrząsany" i to dotyka wielu, także wierzących. Wierzę, że dzisiejszy Kościół potrzebuje desperacko odbudować osobistą więź z Bogiem, aby słyszeć Jego głos i poznać Jego plany i zamysły.
Jako Ciało Chrystusa na ziemi potrzebujemy wiedzieć, co się dzieje, ku czemu zmierza ludzkość oraz jakie są plany i zamysły  naszego Pana - Jezusa Chrystusa.
Boże Słowo poucza nas: "Owce Moje głosu Mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za Mną, i Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki Mojej." (J.10,27-28)
Jako owce Pana, potrzebujemy w czasie, który nadchodzi, nauczyć się słyszeć głos naszego Pasterza, abyśmy mogli Go znać oraz kroczyć za Nim w każdej sytuacji. On obiecuje tym, którzy za Nim idą życie wieczne (życie Boga w nas) oraz Swoją opiekę.
Jeśli nie będziemy słyszeć głosu naszego Pana, to tak naprawdę nie poznamy Go.
W świecie duchowym jest wiele "głosów". Jako Boży lud musimy nauczyć się rozpoznawać głos naszego Pana, abyśmy wiedzieli co mamy robić, jaką drogą mamy kroczyć, abyśmy nie byli zwodzeni lub zwiedzeni.
...
Modlitwa:
Drogi Ojcze, prosimy Cię przez Pana Jezusa Chrystusa, abyś dał nam Ducha  Mądrości i objawienia, abyśmy mogli Ciebie poznać. Otwórz oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli do czego nas powołałeś. Otwórz nasze duchowe uszy, abyśmy mogli Ciebie słyszeć. Chroń nas przed zwodzeniem i zwiedzeniem oraz pomóż nam osiągnąć swoje powołanie i przeznaczenie. Oto Cię prosimy i za Ci dziękujemy, w Imieniu Jezusa Chrystusa. Amen