niedziela, 8 sierpnia 2010

Prezydent RP - Bronisław Komorowski

Mamy nowego Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego.
Czy to się komuś podoba, czy nie...
Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie...
Czy ktoś to akceptuje, czy nie...
Mamy nowego Prezydenta Polski na najbliższe 5lat.
Jako Boży lud, który wierzy w Boże Słowo, musimy to zaakceptować, że Pan dał nam na Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.
Boże Słowo mówi:, że to sam: "...Bóg  Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce." (Dn.5,21b)
Boże Słowo mówi nam także, że: "...do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów." (Dn.2,20-21)
...
Wiem, że niektórym Polakom - także tym wierzącym - trudno przyjąć zaistniały stan rzeczy.
Naród Polski jest w tym podzielony.
Smutnym jest to, że także Polski Kościół jest w tym podzielony.
A każda ze stron uważa, że to właśnie ona ma "patent" na Bożą wolę.
Tak trudno niektórym przyznać się, że to oni się mylili, a nie Bóg.
Bóg jest Wszechmogącym i ma moc natchnąć każde ludzkie serce do wypełnienia Jego woli (Obj.17,17).
Kościół, jeśli nie ma konkretnego Słowa od Boga, powinien modlić się, aby Jego doskonała wola wypełniła się w danym czasie dla narodu.
Nasza wiara polega na tym, że ufamy Mu całkowicie oraz wierzymy w Jego doskonałą mądrość.
...
Biblia mówi: "Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają." (Rz.13,1-2)
...
Tej zasady, dla własnego dobra, powinien trzymać się każdy, kto wierzy w Boga (Boże Słowo).
Tej zasady trzymał się Daniel, służąc na dworze króla Nebukadnezara, który był złym królem.
Tej zasady trzymał się nasz Pan - Jezus Chrystus stojąc przed Piłatem (J.19,10-11)
Tej zasady nauczali także apostołowie Pańscy (Rz.13,1-2; 1P.2,13-17)
...
Zaakceptujmy Boży wybór i Jego doskonałą wolę dla nas wszystkich oraz módlmy się za tych, którzy dzisiaj mają władzę, aby sprawowali ją w prawości i sprawiedliwości dla dobra nas wszystkich (1Tym.2,1-3)
...
Modlitwa: 
Czy możemy być w jedności w tej modlitwie?
Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za nowego Prezydenta - Bronisława Komorowskiego.
Prosimy Cię, skieruj jego serce na Ciebie i spraw, aby było otwarte na Twoje prowadzenie i Twoją mądrość.
Daj Prezydentowi mądre, prawe i sprawiedliwe serce i spraw, aby zawsze było Tobie uległe. 
Daj mu mądrych, prawych i lojalnych współpracowników.
Strzeż go przed wszelkimi pokusami oraz kłamstwami, pomówieniami i oskarżeniami.
Strzeż jego całej rodziny oraz całego jego dobytku, którym go błogosławiłeś.
Błogosław jego życie oraz jego pracę i służbę dla całego narodu.
O to Cię prosimy, zgodnie z Twoim Słowem, w Imieniu Twojego Syna - Jezusa Chrystusa.
Amen.
...
Wasz w Chrystusie - Bolesław

poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Kalendarz na sierpień 2010

Mój kalendarz na sierpień 2010
Jest to jeszcze czas urlopowy dla wielu - także dla mnie osobiście.
  •  1.08 - Nabożeństwo w Kanaanie (17.30 - 19.00)
  • 4.08 - Posługa w biurze Kościoła (14.00 - 18.00)
  • 8.08 - Nabożeństwo w Kanaanie (17.30 - 19.00)
  • 15.08 - Nabożeństwo w Kanaanie (17.30 - 19.00)
  • 19.08 - 21.08: Seminarium "Wolność dla Jeńców" w Kanaanie (9.00 - 20.00)
  • 22.08 - Nabożeństwo w Kanaanie (17.30 - 19.00)
  • 27.08 - 29.08: Ewangelizacja w Stargardzie Szcz. (Planowana)
Wasz w Chrystusie - Bolesław