poniedziałek, 27 lipca 2009

Bóg prawa i sprawiedliwości

Bóg jest tym, który kocha prawo i sprawiedliwość.
On powiedział:
"Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz." (2Mj.15,26)

On w swojej niezmiennej naturze i swoim postępowaniu jest całkowicie prawy i sprawiedliwy.
On też ustanowił duchowe prawa, które rządzą każdą dziedziną życia.
Gdy my jesteśmy posłuszni tym prawom, przynosi to nam Jego błogosławieństwo do naszego życia.
Gdy lekceważymy te prawa, sprowadzamy na swoje życie przekleństwo.
To działa na każdego człowieka chodzącego po tej ziemi i w tym wyraża się Jego sprawiedliwość.
...
Gdy Abraham wstawiał się za Sodomę i Gomorę, powiedział do Boga:
"Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?" (1Mj.18,25)

Bóg dał człowiekowi swoje Słowo oraz dar swego Ducha Świętego.
Każdy może wziąć Jego Słowo i znaleźć odpowiedź na swój problem.
Każdy może się narodzić z Boga, przyjąć dar Ducha Świętego i posiąść moc, która pomoże mu stać się wykonawcą Bożego Słowa, aby zacząć żyć w Bożym błogosławieństwie i obfitości.
To jest dostępne dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi.
...
Prawie 25 lat posługuję ludziom w ich problemach - chorobach duszy i ciała i za każdym razem widzę, że przyczyną jest nieznajomość Bożego Słowa lub niewiara i ignorowanie Jego treści.
Boże Słowo ma rozwiązanie każdego problemu człowieka.
Ono jest życiem i lekarstwem dla każdego, kto szuka i pragnie znaleźć. (Prz.4,20-22)
...
Jeśli widzisz, że masz jakiś problem w swoim życiu, który zabiera ci radość, szczęście, zdrowie, finanse czy jakiekolwiek inne Boże błogosławieństwo, sprawdź swoje serce (życie) wobec poniższych punktów:
 • jaki jest twój stosunek do Bożego Słowa, a więc do samego Boga? (Prz.30,5-6 i 2Tym.3,16-17)
 • jaki jest (był) twój stosunek do rodziców? (Ef.6,2-3; Kol.3,20)
 • mężu - jaki jest twój stosunek do żony? (Ef.5,25 i 28; 1P.3,7; Kol.3,19)
 • żono - jaki jest twój stosunek do męża? (Ef.5,22-24; 1P.3,1-6; Kol.3,18)
 • ojcze - jaki jest twój stosunek do dzieci? (Ef.6,4; Kol.3,21)
 • czy zawsze i bezwarunkowo przebaczasz wszystkim za wszystko? (Mk.11,25-26)
 • jaki jest twój stosunek do narodu wybranego (żydowskiego)? (1Mj.12,3; Rz.11,16-22)
 • jaki jest twój stosunek do władzy? (Rz.13,1-7)
 • jaki jest twój stosunek do sierot - wdów i ubogich? (Jk.1,27; Iz.58,6-11)
 • jaki jest twój stosunek do Bożych sług - do Bożej służby? (Mt.7,1-5)
 • jaki jest twój stosunek do finansów? (Ml.3,8-12; 2Kor.9,6-14)
 • czy służysz żywemu Bogu? (2Mj.23,25-26)
Jeśli pragniesz doświadczać Bożego błogosławieństwa, zweryfikuj swoje życie odnośnie w/w punktów. Weź Boże Słowo (wyszczególnione cytaty) i zacznij je rozważać przed Panem.
Miej uległe serce wobec Boga i pozwól, aby Duch Święty, który jest Duchem Prawdy mówił do ciebie.
Pamiętaj On kocha ciebie i pragnie ci pomóc wejść na drogę, na której będziesz doświadczał Jego łaski, przychylności i wszelkiego błogosławieństwa.
Jeśli On pokaże ci coś, czym Go zasmucasz - przeproś Go i odwróć się od tego.
On jest dobrym Ojcem, który kocha swój lud i pragnie się cieszyć jego pomyślnością (5Mj.30,9).
Niech dobry Bóg poprowadzi cię na tej drodze.

Modlitwa:
Ojcze, proszę cię za każdą osobę, która będzie to czytać oraz szukać Twojego oblicza, niech Twoja łaska i moc Ducha Świętego pomoże stanąć każdemu w prawdzie przed sobą samym i Tobą oraz niech da siłę, aby przyjąć Twoje Słowo i stać się Tobie posłusznym.
Amen.

piątek, 24 lipca 2009

Czas, w którym żyjemy

Duch Święty zachęca mnie abym podzielił się proroczymi słowami, które Pan mi dawał i przez które Pan ostrzegał i zachęcał swój lud na przestrzeni ostatnich lat.
...
1.05.2003:
Ostrzeż Mój lud i Mój Kościół w tym kraju przed tym, co nadchodzi.
Świat i jego filozofia usiłuje wejść do Kościoła i zawładnąć sercem Mojego ludu.
Oznaką tego będzie coraz większa oziębłość i letniość w stosunku do Mnie.
Coraz trudniej będzie usłyszeć Mój głos oraz odebrać prowadzenie Mojego Ducha.
Oznaką tego będzie coraz większe zamieszanie, niepewność i lęk w życiu Mojego ludu.
To jest czas, aby na nowo przyjść i przylgnąć do Mnie, do źródła, do prawdy, do drogi, a Ja sprawię, że przyjdzie życie.
Tak jak ziemia jest wstrząsana (kataklizmy przyrody), tak Mój Kościół będzie potrząsany.
Potrząsanie to część odbudowy Mojego Domu.
...
To było słowo ostrzeżenia, którym dzieliłem się wszędzie tam, gdzie Pan dawał mi możliwość.
Dzisiaj, po ponad 6 latach widzę, że niestety, niewielu wzięło sobie to do serca.
...
Słowo na rok 2004:
Ten rok będzie rokiem rozwiązań.
To, co było związane przez lata, w tym roku będzie rozwiązane.
Ten rok będzie rokiem nowych możliwości dla ludu Pana.
Będą nowe pomysły z nieba, nowe możliwości dotyczące pracy i całej sfery finansowej.
Przyjdą nowe rzeczy, a my mamy być otwarci i gotowi, aby wejść w nie i aby wziąć je.
Do tego będziemy potrzebowali większego zaufania i wiary.
Ten rok będzie rokiem, w którym zaczniesz zbierać swoje żniwo.
To, co siałeś przez lata (Boże Słowo; finanse) zaczniesz zbierać.
To, co siałeś we łzach, zaczniesz zbierać w radości.
Ten rok będzie rokiem otwartych drzwi dla Bożych błogosławieństw i Bożej obfitości.
W tym roku, Duch Pana doprowadzi wierzących do "otwartych bram", za którymi ujrzymy swoje cele, marzenia, powołania.
Pan pragnie, aby to był też rok Słowa w życiu Jego ludu.
Mamy wrócić do Słowa i traktować je z miłością i szacunkiem.
Mamy stać się wykonawcami Słowa.
Mamy zbliżyć się do Ducha Świętego, aby być jeszcze bardziej wrażliwym na Jego prowadzenie.
Jest droga, która prowadzi do "otwartych bram", za którymi są Boże błogosławieństwa, spełnione marzenia i cele.
Tylko Duch Święty zna tą drogę i może nas wprowadzić na nią oraz pomóc nam dojść do tych "otwartych bram".

Ten rok jest rokiem przygotowania na żniwo, które nadchodzi.
...
Widziałem ludzi, którzy wzięli do Słowo i doświadczyli jego realności.
Ale widziałem także tych, którzy słyszeli, ale nie poszli zanim w wierze - i nic się nie zmieniło w ich życiu.
...
Słowo na rok 2008:
Ze względu na Moją miłość do Mojego ludu, nie mogę dłużej tolerować pewnych rzeczy i będę musiał przyjść z Moim osądem (oczyszczeniem).
Ale dla tych, którzy będą szukać Mojego oblicza, aby być bliżej Mnie, będzie więcej Mojej łaski i więcej Mojej przychylności.
...
04.2008:
Ten rok jest rokiem, w którym przypatruję się waszym postawom serc wobec Mnie, wobec Mojego Słowa i Moich sług.
Tak, jak obiecałem, Moja przychylność i łaska będzie widoczna w życiu tych, którzy pozwolą Mi na oczyszczenie i przemianę.
Dzisiaj przygotowuję tych, których pragnę namaścić Moją mocą i tych, którzy poniosą Moją chwałę.
...
Widziałem jak Boża łaska i Boża przychylność była uwalniana dla tych, którzy pomimo swoich niedoskonałości, szczerze uniżali się przed Panem.
Widziałem także tych, którzy nic nie zrobili z tym słowem, a Pan przyszedł i dotknął się ich życia - uniżył ich i osądził za ukryte grzechy i nieskruszone serca.
...
W Bożej miłości i sprawiedliwości jest nie tylko Boża łaską, przychylność i błogosławieństwo, ale także Boży osąd i Boży gniew (Rz.2,9-10)
Bóg pragnie, aby Jego świątynia była czysta i święta. Aby On mógł manifestować swoją cudowną obecność i chwałę w swojej świątyni, czyli w nas samych.
On pragnie mieszkać pośród swego ludu, aby manifestować Swoje Królestwo.
...
Ten czas, w którym żyjemy jest czasem nie tylko oczyszczenia Kościoła, ale także przygotowania Ciała Chrystusa na następne, potężne poruszenie Bożej mocy.
Jako Jego lud, odkupiony krwią Jezusa, przystąpmy do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny i budujmy się w duchowy dom, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. (1P.2,4-5)
...
Modlitwa
Drogi Boże Ojcze, weź na nowo moje życie w swoje ręce i oczyść je - nawet jeśli będzie to bolało.
Panie otwórz moje oczy z duchowej ślepoty, abym mógł widzieć Ciebie i to, co chcesz czynić.
Otwórz moje duchowe uszy, abym mógł lepiej słyszeć Ciebie.
Pomóż mi przygotować się na to, co nadchodzi.
Uzdolnij mnie przez swoją łaskę i moc, abym stał się użytecznym narzędziem w twoich rękach.
Proszę Cię o to przez Pana Jezusa.
Amen

wtorek, 21 lipca 2009

Odbudowa świątyni

Żyjemy w trudnych czasach.
Jest coraz więcej niepewności, zamieszania, lęku w życiu ludzi wokół nas, a nawet wśród Bożego ludu.
Mocno wierzę, że jest to czas, aby Kościół (wierzący) powrócił do Bożego Słowa i stał się Jego wykonawcą.
Widzę ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, którzy żyją tak, jakby Bóg nie był Bogiem.
Często są smagani, doświadczani, a jednocześnie całkiem zaślepieni (Rz.2,9)
Krytykują i osądzają wszystko i wszystkich dookoła, a nie są w stanie zobaczyć, że głównym problemem ludzkości jest grzech, który ich oddziela od Boga i daje przystęp diabłu do ich życia.
Zadziwia mnie ignorancja wobec Bożego Słowa u niektórych wierzących (Am.4,9-11)
...
Bóg poprzez swoje Słowo nie tylko nas zachęca, podnosi, inspiruje, uzdrawia, ale także pragnie korygować nasze życie, czyli wychowywać nas, abyśmy mogli być bliżej Niego i bardziej doświadczać Jego ochrony i błogosławieństwa (Prz.30,5-6 i 2Tym.3,16-17).
Boży lud, jeśli w swoim życiu nie odróżnia się od tego świata, nie jest światłością Pana wtedy potrzebuje wrócić pod krzyż Jezusa.
...
Jezus nie będzie drugi raz umierał za nasze grzechy czy choroby - On już za to umarł.
Jezus nie będzie drugi raz umierał aby odkupić ludzkość od goryczy, urazy, nieprzebaczenia, nieczystości, buntu, niezależności czy innych grzechów - On już to uczynił.
Jezus nie będzie drugi raz umierał za jedność w małżeństwach, rodzinach, w Kościele - On już raz za to umarł i drugi raz nie będzie umierał za grzechy człowieka.
A niektórzy żyją tak, jakby oczekiwali, że Pan Jezus powinien jeszcze raz ich odkupić.
...
Jezus Chrystus stał się i ciągle jest dla człowieka jedynym Zbawicielem.
Boże Słowo mówi nam, że poza Nim nie ma zbawienia (Iz.45,22-24).
Tylko On - Jezus Chrystus ma dzisiaj całkowitą władzę na niebie i na ziemi i wszystko zależy tylko od Niego - Bożego Syna, wywyższonego i zasiadającego na tronie po prawicy Boga Ojca.
Bóg Ojciec uczynił Jezusa sędzią żywych i umarłych.
On, jako Sędzia sprawiedliwy, objawia dzisiaj swoją sprawiedliwość dla tych, którzy Go kochają i dla tych, którzy nie chcą mieć z Nim nic wspólnego lub ignorują Jego Słowo.
On jest sprawcą zbawienia dla tych, którzy są Mu posłuszni (Hbr.5,9)
...
Jeśli w to wierzymy - jakie powinno być nasz życie?
Jeśli w to wierzymy - co powinniśmy uczynić?
Może potrzebujemy prawdziwej pokuty i nawrócenia?
Może potrzebujemy odbudować Bożą Świątynię w nas?
...
"Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was." (Jk.4,5-7)

Modlitwa
Duchu Święty, który jesteś Duchem Prawdy, proszę przyjdź, zbadaj i doświadcz moje serce i pokaż mi, czy nie kroczę drogą zagłady, ale prowadź mnie drogą Pana (Ps.139,23-24)

wtorek, 14 lipca 2009

Boża sprawiedliwość

Znowu piszę.
Dłuższy czas nie pisałem na Blogu ponieważ skradziono mi komputer i parę innych rzeczy.
Gdy zastanawiałem się nad tym wydarzeniem - pierwsze, co zrobiłem to sprawdziłem swoje serce przed Panem.
Sprawdziłem, czy jestem wobec Niego sprawiedliwy i czy postępowałem w prawy sposób w Jego oczach.
Duch Św. wskazał mi dwie drobne (w moich oczach drobne) sprawy, które nie podobały się Panu.
Szybko je naprawiłem przed Panem.
...
Potrzebujemy wiedzieć, że Boże standardy nie są równe dla wszystkich Jego dzieci.
Są one uzależnione od naszej świadomości oraz pozycji, którą Pan nas obdarował.
...
Gdy modliłem się, Pan powiedział:
Synu, nie martw się tym, Ja ci to wynagrodzę, a znakiem tego będzie: w przeciągu tygodnia otrzymasz pewną (okrągłą - dość pokaźną) sumę pieniędzy.

Po pięciu dniach otrzymałem telefon, w którym pewne małżeństwo z Polski postanowiło mnie błogosławić właśnie taką sumą, o jakiej Pan mi powiedział.
Dla mnie i dla tego małżeństwa było to świadectwo Bożej wierności i dobroci.
W przeciągu kilku następnych dni, pewna osoba postanowiła mnie błogosławić bardzo dobrym laptopem - lepszym, niż ten, który skradziono.

Gdy myślę o tym całym, nieprzyjemnym wydarzeniu, widzę kilka rzeczy:
 • Bóg jest sędzią sprawiedliwymi Bogiem karcącym każdego dnia (Ps.7,12)
 • Bóg jest także tym, który błogosławi sprawiedliwego i osłania go swoją życzliwością (Ps.5,13)
 • Bóg zaspokaja wszelką potrzebę, według swego bogactwa (Flp.4,19
Jeśli żyjemy przed Panem prawym i sprawiedliwym życiem, On objawia nam swoją sprawiedliwość jako sędzia i nie tylko wyrównuje straty, ale także daje nam sowitą rekompensatę.

Jeśli w twoim życiu wróg kradnie, zabija i niszczy - sprawdź najpierw swoje serce i życie przed Panem.
Jeśli w Jego oczach będziesz sprawiedliwy i prawy, możesz domagać się Bożej sprawiedliwości od Pana i ją otrzymasz.

Modlitwa:
Umocnij kroki moje w Słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności! (Ps.119,133)