niedziela, 5 kwietnia 2009

Odkupiony przez krew ...

Jak często wróg przychodzi i próbuje wpędzić w poczucie winy Boży lud.
Jak wiele zniechęcenia i frustracji to przynosi do duszy wierzących.
Prawda jest taka, że: "Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich." (Iz.53,6)

Potrzebujesz zrozumieć oraz przyjąć tą prawdę i miłość, która przyszła na ziemię w ciele, wzięła na siebie wszelki grzech, wszelką winę, wszelką chorobę oraz wszelkie przekleństwo i umarła, aby pojednać ciebie z Bogiem Ojcem i przez to pojednanie przynieść ci pełnię zbawienia.

Drodzy święci: "...już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga..." (Ef.2,19)

Jezus został śmiertelnie zraniony za nasze występki. (Iz.53,8b)
Został ukarany dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uzdrowieni. (Iz.53,5)
On poprzez dzieło krzyża uczynił nas synami i córkami Boga Ojca.
On pokonał odwiecznego wroga ludzkich dusz - szatana i dzięki temu możemy jako Jego młodsi bracia mieć udział w tym zwycięstwie.

Bóg Ojciec wie, że my na ziemi mamy jeszcze problemy z naszym ciałem. On to doskonale rozumie. Pomimo naszej niedoskonałości, Jego łaska, która trwa na wieki jest zawsze dla nas dostępna. To łaską jesteśmy zbawieni poprzez naszą wiarę w miłość i dobroć naszego Ojca niebieskiego. Jezus zapłacił za to cenę życia.
Nigdy o tym nie zapominaj i nigdy nie pozwalaj się okraść z tej prostej prawdy.

Pozwól, aby Duch Święty - Duch Jezusa dotknął się teraz twojego serca przynosząc ci objawienie tej prawdy.
Niech moc, która jest w przelanej krwi Pana Jezusa oczyści twoje sumienie, abyś mógł służyć Bogu żywemu. (Hbr.9,14)

Modlitwa

Boże Ojcze, dziękuję Ci za ofiarę Twojego Syna - Jezusa Chrystusa, który poprzez swoją śmierć, pojednał mnie z Tobą i przyniósł mi pełnię zbawienia. Dziękuję Ci za Twego Ducha Świętego, który przynosi mi objawienie Ciebie oraz pomaga mi przyjąć tą cudowną prawdę, że jestem Twoim synem - Twoją córką.
Amen
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz