piątek, 24 kwietnia 2009

Zbawienie duszy

Każdy z nas jako wierzący przechodzi w swoim życiu pewne doświadczenia, które mogą wywołać smutek w jego duszy.
Nieraz zadajemy sobie pytanie: Dlaczego?
I nie zawsze od razu otrzymujemy odpowiedź na takie pytania.
Jaka powinna być nasza reakcja jako synów i córek Boga Ojca?

Boże Słowo daje nam odpowiedź w 1P.1,6-7:
"Weselcie się z tego, mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus."

Jeśli twoja dusza jest szarpana poprzez myśli, emocje i lęki to:
Może twoje doświadczenie konfrontuje twoją wiarę w miłość i dobroć Pana?
Może Pan używa tego doświadczenia, aby wypróbować twoją wiarę?
Jak się zachowujesz w doświadczeniu?
A może to grzech jest powodem tego doświadczenia i potrzebujesz pojednać się z Bogiem?

Celem naszej wiary jest zbawienie naszej duszy - tak mówi Boże Słowo w 1P.1,9
Jedynym Zbawicielem naszej duszy jest osoba Jezusa Chrystusa.
Tylko On może zbawić każdą duszę z negatywnych myśli, emocji czy lęków i trosk.
Gdy znajdziesz właściwą obietnicę dotyczącą twojej sytuacji w Bożym Słowie i uwierzysz jej - żywe Boże Słowo - czyli Jezus Chrystus przyjdzie i wypełni twoją duszę swoim pokojem, który przewyższa nasze zrozumienie. (Flp.4,6-7)

To nasza wiara sprawia, że Duch Święty ożywia dla nas Boże Słowo i przynosi nam życie. (J6,63)
To żywe Słowo Pana, przemawiające do naszych serc w każdej sytuacji przynosi zbawienie duszy wszystkim tym, którzy uwierzą.
Twój Niebieski Ojciec pragnie, aby Twoja wiara była mocna i stała.
Aby to mogło się dokonać, Pan używa każdej sytuacji, aby sprawdzić stan naszej wiary.

Każde nowo narodzone dziecko Boże otrzymało ziarno Boskiej wiary. (Rz.12,3)
Naszą odpowiedzialnością jest, aby to ziarno ciągle wzrastało.
Mamy przechodzić z wiary w wiarę.
Mamy ciągle budować tarczę naszej wiary, którą będziemy mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. (Ef.6,16)
Nasza wiara musi być oparta na Słowie Bożym, które jest niezmienną - stałą prawdą.
To nasza wiara w Boże Słowo - Boże obietnice przynosi nam zbawienie duszy.

Boże Słowo mówi nam, jak mamy żyć?
"Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze." (Jk.1,21)

Modlitwa

Drogi Jezu, mój Panie i Zbawicielu - wierzę Ci i ufam, że Ty masz rozwiązanie tej i pragniesz zbawienia mojej duszy. Dlatego będę się weselić w Tobie, mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba jestem zasmucony - zasmucona.
Duchu Święty, mój cudowny Pocieszycielu, zaprowadź mnie do obietnicy Ojca w mojej sytuacji i ożyw ją.
Ożyw Słowo i przynieś mi wiarę, która przeprowadzi mnie i umocni mnie.
Proszę o to w imieniu Pana Jezusa.
Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz