niedziela, 3 maja 2009

Nasz Arcykapłan

W Starym Przymierzu, arcykapłan raz do roku przychodził przed Boże oblicze aby składać dary i ofiary za grzechy ludu i mógł współczuć z tymi, którzy byli nieświadomi i błądzili. (Hbr.5.1-2)
Jednak te dary i ofiary składane codziennie przez kapłanów oraz raz do roku przez arcykapłana nie miały mocy zbawienia, uwolnienia, uzdrowienia Bożego ludu - nie miały mocy, aby przemienić serce człowieka.

Dzisiaj mamy Nowe Przymierze oparte na lepszych obietnicach oraz nowego arcykapłana - Jezusa Chrystusa.
Bóg Ojciec ustanowił nim Swego Syna, "który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie." (Hbr.7,27)

Dzisiaj nasz Pan - Jezus Chrystus pełni swoją służbę arcykapłana przed Bogiem Ojcem.
Jest On pełen współczucia, łaski i miłosierdzia dla każdego.
On wie z czym się zmagasz i z czym nie możesz sobie poradzić.
On zna twoje troski, obawy, lęki oraz ból twojej duszy czy ciała.
On, poprzez swoją przelaną krew, stał się dla nas poręczycielem nowego - lepszego przymierza.
Boże Słowo mówi nam:
"Dlatego też może zbawić (zachować przy życiu; ocalić od śmierci; wyratować; wybawić; zachować; ocalić; uzdrowić; przeprowadzić bezpiecznie)... tych, którzy przez Niego przystępują do Boga (Ojca), bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi." (Hbr.7,25)

Boże Słowo pokazuje nam drogę do wolności i błogosławieństwa:
"Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi (brakiem sił; niemocą; chorobą), lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia (litości; współczucia) i znaleźli łaskę (życzliwość; przychylność; dobrodziejstwo) ku pomocy w stosownej porze." (Hbr.4,14-16)

Jeśli dzisiaj potrzebujesz Bożego (Boga Ojca) miłosierdzia oraz Jego łaski - potrzebujesz z tym przyjść do Jezusa - tylko do Niego, ponieważ tylko On sprawuje dzisiaj przed Bogiem swoją służbę jako arcykapłan.
Potrzebujesz pojednać się z Nim i poprosić Go o wstawiennictwo do Boga Ojca w twojej sprawie.
Jeśli będziesz z Nim szczery - szczera i poprzez swoją modlitwę poruszysz Jego serce - On wstawi się za tobą do Boga Ojca.
On weźmie twoje wyznanie wiary oraz swoją przelaną krew, przyjdzie z tym przed oblicze Boga Ojca i wyjedna odpowiedź dla ciebie.
Pamiętaj, tylko On - Jezus Chrystus jest sprawcą zbawienia dla wszystkich tych, którzy są Mu posłuszni. (Hbr.5,9)

Modlitwa

Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie, jako do arcykapłana nowego przymierza oraz jako do mojego Pana, Króla i Zbawiciela.
Panie powierzam Ci moją sprawę (powiedz konkretnie czego potrzebujesz).
Drogi Jezu, wierzę, że Ty umarłeś za mnie, aby wszelkie błogosławieństwo niebios stało się moją własnością. Dzisiaj proszę Cię - wstaw się u Boga Ojca za mną, abym mógł - mogła dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz