piątek, 8 maja 2009

Królowanie przez Jezusa Chrystusa

Wielu wierzących żyje jeszcze w poczuciu winy i potępienia.
Wiele nowo narodzonych dzieci Bożych zmaga się z poczuciem niższości i niskiej wartości samego siebie, a przecież Bóg Ojciec poprzez nowe - Boskie życie, które umieścił w ich wewnętrznym człowieku, uczynił ich swoimi synami i córkami.

Ewangelia objawia Boże usprawiedliwienie, aby Boży sprawiedliwy mógł żyć z wiary. (Rz.1,17)
On przez zastępczą śmierć Swego Umiłowanego Syna - Jezusa Chrystusa, przebaczył ci całą przeszłość i dzięki swojej łasce obdarował cię Jego sprawiedliwością. (Rz.3,23-24)
W Jego oczach jesteś sprawiedliwy - sprawiedliwa tak jak sam Jezus.

Kiedyś byliśmy oddzieleni od Boga i Jego łaski - teraz, gdy przyjęliśmy Jego dar zbawienia, zostaliśmy pojednani z Nim przez Jezusa Chrystusa.
Gdy narodziliśmy się na nowo - natura Boga wraz z Jego Boskim, wiecznym i niezniszczalnym życiem zamieszkały w nas poprzez moc Ducha Świętego.

Boże Słowo mówi nam:
"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa." (Rz.5,1)

Przyjmując Jego usprawiedliwienie, które przyszło do ciebie poprzez przelaną krew Jezusa, nie musisz się niczego obawiać - jesteś zachowany - zachowana przed Jego gniewem. (Rz.5,9)
Będąc pojednany - pojednana z Bogiem Ojcem, dzięki Jego życiu w tobie, możesz zawsze dostąpić zbawienia (gr. sodzo: uzdrowienia, ratunku, ocalenia, zachowania). (Rz.5,10)
A wszystko to tylko z Bożej łaski - nie możesz sobie na to zasłużyć.
Możesz to tylko przyjąć w wierze jako Boży dar dla ciebie z miłości do ciebie.

Gdy przez wiarę przyjmujesz tą obfitość Bożej łaski dla siebie oraz Jego dar usprawiedliwienia - będziesz królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa.

Tak naucza nas Boże Słowo w Rz.5,17.
"Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka, śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują (są zdolni wziąć; potrafią wziąć) obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą (rządzić; władać jako król) w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa ." (Rz.5,17)

Gdy przyjmujesz te biblijne, podstawowe prawdy naszego odkupienia, twoje życie, dzięki Jego życiu w tobie, będzie zmieniać się.
Zobacz w Słowie Bożym kim uczynił cię Bóg Ojciec w Chrystusie.
Zobacz w Słowie Bożym co On dla ciebie przygotował i czym cię obdarował w Chrystusie.
Niech Jego żywe Słowo - Jezus Chrystus, przemienia twoje myślenie.
Niech Jego żywe Słowo, które jest Prawdą przyniesie ci objawienie tych prawd, abyś mógł - mogła stanąć w wierze naprzeciwko wroga twojej duszy i ciała.
Bóg Ojciec przywrócił nam utraconą pozycję Adama.
On włożył w nas Swoje Boskie, wieczne życie i moc, abyśmy mogli królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa.
Nie zgadzaj się, aby wróg okradał cię.
Pamiętaj, on (szatan) przyszedł tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.
Natomiast Jezus przyszedł po to, abyś miał - miała Boże, wieczne życie w sobie i przez przyjęcie Bożej łaski i daru usprawiedliwienia mógł - mogła królować, panować, rządzić w tym życiu przez Jezusa Chrystusa, do którego należy wszelka władza na niebie i na ziemi.

Modlitwa

Drogi Ojcze, dziękuję Ci za obfitość Twojej łaski dla mnie i za dar usprawiedliwienia, który mam w Jezusie Chrystusie.
Dziękuję Ci za Twoje Boskie, wieczne i niezniszczalne życie, które jest we mnie.
Dziękuję Ci za Twoją naturę i moc, która mieszka we mnie.
Dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie zwycięzcą w Chrystusie.
Amen.

Szatanie: Ogłaszam, że Ten, który jest we mnie jest większy od ciebie.

Ogłaszam, że Jezus Chrystus przez Ducha Świętego żyje we mnie.
Ogłaszam, że jestem Bożym sprawiedliwym i króluję nad tobą dzięki łasce i mocy Bożej.
Ogłaszam, że nie masz żadnej władzy nade mną, ponieważ Jezus Chrystus, który jest moim Panem, całkowicie cię pokonał, a ja mam udział w tym zwycięstwie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz