wtorek, 12 maja 2009

Cudowna Boża łaska

Boża łaska jest cudownym darem naszego Ojca dla nas.
To właśnie ona przyprowadziła nas do Chrystusa.
To ona sprawiła, że mogliśmy usłyszeć ewangelię naszego zbawienia.
To ona sprawiła, że mogliśmy się na nowo narodzić.
To ona przyniosła nam pojednanie z Bogiem Ojcem.
To ona sprawiła, że Boże, wieczne życie mogło zamieszkać w człowieku.
To ona sprawiła, że wszystkie Boże obietnice są na "tak" dla nas w Chrystusie. (2Kor.1,20)
To ona przyniosła nam pełnię błogosławieństwa niebios i ziemi.
To ona przynosi nam objawienie kim jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.
To ona przyniosła do naszego serca dar usprawiedliwienia i oddaliła wszelkie poczucie winy i potępienia.
To ona ciągle sprawia, że możemy się podnieść z każdego upadku.
To ona sprawia, że możemy słyszeć głos naszego cudownego Pasterza - Jezusa Chrystusa.
To ona pomaga nam przejść przez każdą trudną sytuację.
To ona przynosi nam uzdrowienie, gdy dotyka nas choroba.
To ona przynosi nam wolność w Duchu Świętym.
To ona przynosi nam zaspokojenie wszelkiej naszej potrzeby według bogactwa naszego niebieskiego Ojca.
To ona przyniosła nam władzę i autorytet nad naszym wrogiem - szatanem i dlatego możemy mieć udział w zwycięstwie naszego Pana - Jezusa Chrystusa.
To ona ... itd.
To ona ... itd.

Łaska jest darem Boga Ojca dla Jego ludu - Jego dzieci - Jego synów i córek.
Nie można na nią zasłużyć - można ja tylko przyjąć.
Jest Jego darem z miłości do nas, dlatego można ją przyjąć tylko przez wiarę serca.

Wiele Bożych dzieci nie potrafi czerpać z Bożej łaski, a przecież tylko dzięki niej możemy wziąć cokolwiek od naszego Ojca w niebie.
Wszystko to, co udostępnił nam nasz niebieski Ojciec oraz to kim nas uczynił w Chrystusie możesz dowiedzieć się z Bożego Słowa, ale wziąć to wszystko możesz tylko dzięki Jego łasce przez swoją wiarę.

Wróg tak często przychodzi do Bożych dzieci z poczuciem winy, potępienia tym samym okradając Boży lud z wiary i z Jego łaski.
Bóg Ojciec przyjął nas, ponieważ my przyjęliśmy dzieło Krzyża - dzieło zbawienia - Jego Syna Jezusa.
Jego łaska przyniosła nam dar usprawiedliwienia, abyśmy mogli królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. (Rz.5,17)
To dzięki Jego łasce i darze usprawiedliwienia możesz prowadzić zwycięskie życie oraz czerpać ze swego dziedzictwa w Chrystusie.

Modlitwa

Drogi Ojcze, dziękuję Ci za dar usprawiedliwienia oraz Twoją cudowną łaskę.
Dziękuje Ci, że dzięki Twojej łasce mogłem - mogłam Cię poznać.
Dziękuję Ci, że dzięki Twojej łasce obdarowałeś mnie swoją Boską naturą - Twoim wiecznym, niezniszczalnym życiem.
Dziękuję Ci, że dzięki Twojej łasce mogę wzrastać w poznawaniu Ciebie.
Dziękuję Ci, że dzięki Twojej łasce mogę czerpać z Twojego nieograniczonego błogosławieństwa.
Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz