sobota, 31 października 2009

Już w domu

Jestem już w domu. Droga była dobra - ruch niewielki. Trochę zawiódł GPS - muszę uaktualnić mapę.
Dużo ostatnio rozmyślam na temat Bożego Królestwa. Ostatniej nocy, Pan przez kilka godzin mówił do mnie na temat ducha antychrysta. Będzie to jeden z tematów naszego grudniowego seminarium w Kanaanie.
Zobaczyłem, że niestety wielu wierzących nawet nie wiedząc o tym jest pod jego większym lub mniejszym wpływem.
Wiem, że mam odwagę od Pana, aby na tym seminarium mocno skonfrontować tego ducha i cieszę się na samą myśl o tym.
Zadziwia mnie niekiedy łaska Pana, który przychodzi w potrzebie, aby mówić, inspirować, pokazywać, prowadzić swoje sługi.
Zachęcam każdego - jeśli będziesz służył Panu tym obdarowaniem, które ci powierzył, Jego łaska będzie przychodzić w twojej potrzebie, aby mówić do ciebie, inspirować cię, pokazywać ci oraz prowadzić cię.
Warto jest służyć żywemu Bogu i doświadczać Jego realności w swoim życiu.
Niech dobry Bóg błogosławi ciebie. Niech objawi ci swój plan dla twojego życia na tej ziemi i niech w swojej mocy i łasce pomaga ci go realizować na Jego chwałę.
Wasz w Chrystusie - Bolesław

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz