czwartek, 8 października 2009

Boże Królestwo

Boże Słowo mówi nam:
"... gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." (Mk.1,14-15)
Służba Pana Jezusa Chrystusa polegała na głoszeniu ewangelii Bożej, która manifestowała Królestwo Boże.
Co to jest Boże Królestwo?
Boże Słowo daje nam dokładną odpowiedź na to pytanie.
"Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym." (Rz.14,17)
A więc Boże Królestwo to nie są rzeczy tego świata.
Boże Królestwo objawia Bożą sprawiedliwość, pokój oraz radość w Duchu Świętym.
Boże Królestwo, poprzez Pana Jezusa manifestowało Bożą moc, która otwierała oczy ślepcom, sprawiała, że chromi zaczynali chodzić, trędowaci byli oczyszczani, głusi mogli słyszeć, umarli byli wskrzeszani, a ubogim była zwiastowana ewangelia. (Mt.11,5)
Boże Królestwo manifestowało się poprzez znaki i cuda.
Boże Królestwo, jak sama nazwa wskazuje, jest Królestwem samego Boga Ojca.
Boże Królestwo manifestowało się w obecności Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa.
Boże Królestwo manifestowało się wszędzie tam, gdzie Jezus Chrystus był Panem i Królem.
Boże Królestwo manifestowało na ziemi wolę Nieba, czyli wolę Boga Ojca.
Boże Królestwo, jak nauczał apostoł Paweł, nie może opierać się na ludzkiej mądrości, ale na mocy Bożej oraz musi być oparte nie tylko na samym Słowie Bożym, ale na objawiającej się mocy Ducha Świętego. (1Kor.2,4-5 i 1Tes.1,5)

Pan Jezus mówił swoim uczniom, aby prosili Boga Ojca: "Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w Niebie , tak i na ziemi." (Łk.11,2-3)

My, którzy już zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa Syna Bożego, mamy modlić się o tych, którzy są jeszcze pod wpływem mocy ciemności.
Mamy wołać do naszego Ojca w Niebie:
Ojcze, spraw, aby Twoje Królestwo przyszło do (imię: ...)
Spraw, aby Boże Królestwo w swojej potężnej mocy, przyszło do naszego Kościoła.
Spraw, aby Twoje Królestwo przyszło do naszej wioski - naszego miasta - naszego kraju.

Jeśli będziemy o to wołać - nasz niebieski Ojciec odpowie.
On powołał swoich synów i swoje córki (także mnie i ciebie), abyśmy wypełnili Jego Słowo zapisane w Rz.14,17-18.

Gdy Jezus Chrystus będzie całkowitym i jedynym Panem i Królem naszego życia, Jego Królestwo będzie nie tylko w nas, ale także będzie się manifestować przez nas.
Potrzebujemy ciągle oddawać się i poddawać się Jemu - Jego Duchowi Świętemu, który pragnie, aby Boże Królestwo mogło dosięgnąć wszystkich tych, którzy potrzebują Jego sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym.

Modlitwa:
Drogi Panie Jezu, Ty poprzez przelanie swojej krwi otworzyłeś dla mnie drzwi do Bożego Królestwa. Twoja ofiara krzyża sprawiła, że zostałem (zostałam) wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do Twojego Królestwa.
Panie Jezu, oddaję ci się na nowo, czyniąc Cię moim Panem i Królem.
Proszę - niech Twój Święty Duch napełni mnie na nowo i poprowadzi.

Niech Twoja moc przepływa przeze mnie przynosząc Boże Królestwo tam, gdzie mnie stawiasz - posyłasz.
Boże Ojcze, proszę Cię o to w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz