poniedziałek, 27 lipca 2009

Bóg prawa i sprawiedliwości

Bóg jest tym, który kocha prawo i sprawiedliwość.
On powiedział:
"Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz." (2Mj.15,26)

On w swojej niezmiennej naturze i swoim postępowaniu jest całkowicie prawy i sprawiedliwy.
On też ustanowił duchowe prawa, które rządzą każdą dziedziną życia.
Gdy my jesteśmy posłuszni tym prawom, przynosi to nam Jego błogosławieństwo do naszego życia.
Gdy lekceważymy te prawa, sprowadzamy na swoje życie przekleństwo.
To działa na każdego człowieka chodzącego po tej ziemi i w tym wyraża się Jego sprawiedliwość.
...
Gdy Abraham wstawiał się za Sodomę i Gomorę, powiedział do Boga:
"Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?" (1Mj.18,25)

Bóg dał człowiekowi swoje Słowo oraz dar swego Ducha Świętego.
Każdy może wziąć Jego Słowo i znaleźć odpowiedź na swój problem.
Każdy może się narodzić z Boga, przyjąć dar Ducha Świętego i posiąść moc, która pomoże mu stać się wykonawcą Bożego Słowa, aby zacząć żyć w Bożym błogosławieństwie i obfitości.
To jest dostępne dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi.
...
Prawie 25 lat posługuję ludziom w ich problemach - chorobach duszy i ciała i za każdym razem widzę, że przyczyną jest nieznajomość Bożego Słowa lub niewiara i ignorowanie Jego treści.
Boże Słowo ma rozwiązanie każdego problemu człowieka.
Ono jest życiem i lekarstwem dla każdego, kto szuka i pragnie znaleźć. (Prz.4,20-22)
...
Jeśli widzisz, że masz jakiś problem w swoim życiu, który zabiera ci radość, szczęście, zdrowie, finanse czy jakiekolwiek inne Boże błogosławieństwo, sprawdź swoje serce (życie) wobec poniższych punktów:
 • jaki jest twój stosunek do Bożego Słowa, a więc do samego Boga? (Prz.30,5-6 i 2Tym.3,16-17)
 • jaki jest (był) twój stosunek do rodziców? (Ef.6,2-3; Kol.3,20)
 • mężu - jaki jest twój stosunek do żony? (Ef.5,25 i 28; 1P.3,7; Kol.3,19)
 • żono - jaki jest twój stosunek do męża? (Ef.5,22-24; 1P.3,1-6; Kol.3,18)
 • ojcze - jaki jest twój stosunek do dzieci? (Ef.6,4; Kol.3,21)
 • czy zawsze i bezwarunkowo przebaczasz wszystkim za wszystko? (Mk.11,25-26)
 • jaki jest twój stosunek do narodu wybranego (żydowskiego)? (1Mj.12,3; Rz.11,16-22)
 • jaki jest twój stosunek do władzy? (Rz.13,1-7)
 • jaki jest twój stosunek do sierot - wdów i ubogich? (Jk.1,27; Iz.58,6-11)
 • jaki jest twój stosunek do Bożych sług - do Bożej służby? (Mt.7,1-5)
 • jaki jest twój stosunek do finansów? (Ml.3,8-12; 2Kor.9,6-14)
 • czy służysz żywemu Bogu? (2Mj.23,25-26)
Jeśli pragniesz doświadczać Bożego błogosławieństwa, zweryfikuj swoje życie odnośnie w/w punktów. Weź Boże Słowo (wyszczególnione cytaty) i zacznij je rozważać przed Panem.
Miej uległe serce wobec Boga i pozwól, aby Duch Święty, który jest Duchem Prawdy mówił do ciebie.
Pamiętaj On kocha ciebie i pragnie ci pomóc wejść na drogę, na której będziesz doświadczał Jego łaski, przychylności i wszelkiego błogosławieństwa.
Jeśli On pokaże ci coś, czym Go zasmucasz - przeproś Go i odwróć się od tego.
On jest dobrym Ojcem, który kocha swój lud i pragnie się cieszyć jego pomyślnością (5Mj.30,9).
Niech dobry Bóg poprowadzi cię na tej drodze.

Modlitwa:
Ojcze, proszę cię za każdą osobę, która będzie to czytać oraz szukać Twojego oblicza, niech Twoja łaska i moc Ducha Świętego pomoże stanąć każdemu w prawdzie przed sobą samym i Tobą oraz niech da siłę, aby przyjąć Twoje Słowo i stać się Tobie posłusznym.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz