piątek, 24 lipca 2009

Czas, w którym żyjemy

Duch Święty zachęca mnie abym podzielił się proroczymi słowami, które Pan mi dawał i przez które Pan ostrzegał i zachęcał swój lud na przestrzeni ostatnich lat.
...
1.05.2003:
Ostrzeż Mój lud i Mój Kościół w tym kraju przed tym, co nadchodzi.
Świat i jego filozofia usiłuje wejść do Kościoła i zawładnąć sercem Mojego ludu.
Oznaką tego będzie coraz większa oziębłość i letniość w stosunku do Mnie.
Coraz trudniej będzie usłyszeć Mój głos oraz odebrać prowadzenie Mojego Ducha.
Oznaką tego będzie coraz większe zamieszanie, niepewność i lęk w życiu Mojego ludu.
To jest czas, aby na nowo przyjść i przylgnąć do Mnie, do źródła, do prawdy, do drogi, a Ja sprawię, że przyjdzie życie.
Tak jak ziemia jest wstrząsana (kataklizmy przyrody), tak Mój Kościół będzie potrząsany.
Potrząsanie to część odbudowy Mojego Domu.
...
To było słowo ostrzeżenia, którym dzieliłem się wszędzie tam, gdzie Pan dawał mi możliwość.
Dzisiaj, po ponad 6 latach widzę, że niestety, niewielu wzięło sobie to do serca.
...
Słowo na rok 2004:
Ten rok będzie rokiem rozwiązań.
To, co było związane przez lata, w tym roku będzie rozwiązane.
Ten rok będzie rokiem nowych możliwości dla ludu Pana.
Będą nowe pomysły z nieba, nowe możliwości dotyczące pracy i całej sfery finansowej.
Przyjdą nowe rzeczy, a my mamy być otwarci i gotowi, aby wejść w nie i aby wziąć je.
Do tego będziemy potrzebowali większego zaufania i wiary.
Ten rok będzie rokiem, w którym zaczniesz zbierać swoje żniwo.
To, co siałeś przez lata (Boże Słowo; finanse) zaczniesz zbierać.
To, co siałeś we łzach, zaczniesz zbierać w radości.
Ten rok będzie rokiem otwartych drzwi dla Bożych błogosławieństw i Bożej obfitości.
W tym roku, Duch Pana doprowadzi wierzących do "otwartych bram", za którymi ujrzymy swoje cele, marzenia, powołania.
Pan pragnie, aby to był też rok Słowa w życiu Jego ludu.
Mamy wrócić do Słowa i traktować je z miłością i szacunkiem.
Mamy stać się wykonawcami Słowa.
Mamy zbliżyć się do Ducha Świętego, aby być jeszcze bardziej wrażliwym na Jego prowadzenie.
Jest droga, która prowadzi do "otwartych bram", za którymi są Boże błogosławieństwa, spełnione marzenia i cele.
Tylko Duch Święty zna tą drogę i może nas wprowadzić na nią oraz pomóc nam dojść do tych "otwartych bram".

Ten rok jest rokiem przygotowania na żniwo, które nadchodzi.
...
Widziałem ludzi, którzy wzięli do Słowo i doświadczyli jego realności.
Ale widziałem także tych, którzy słyszeli, ale nie poszli zanim w wierze - i nic się nie zmieniło w ich życiu.
...
Słowo na rok 2008:
Ze względu na Moją miłość do Mojego ludu, nie mogę dłużej tolerować pewnych rzeczy i będę musiał przyjść z Moim osądem (oczyszczeniem).
Ale dla tych, którzy będą szukać Mojego oblicza, aby być bliżej Mnie, będzie więcej Mojej łaski i więcej Mojej przychylności.
...
04.2008:
Ten rok jest rokiem, w którym przypatruję się waszym postawom serc wobec Mnie, wobec Mojego Słowa i Moich sług.
Tak, jak obiecałem, Moja przychylność i łaska będzie widoczna w życiu tych, którzy pozwolą Mi na oczyszczenie i przemianę.
Dzisiaj przygotowuję tych, których pragnę namaścić Moją mocą i tych, którzy poniosą Moją chwałę.
...
Widziałem jak Boża łaska i Boża przychylność była uwalniana dla tych, którzy pomimo swoich niedoskonałości, szczerze uniżali się przed Panem.
Widziałem także tych, którzy nic nie zrobili z tym słowem, a Pan przyszedł i dotknął się ich życia - uniżył ich i osądził za ukryte grzechy i nieskruszone serca.
...
W Bożej miłości i sprawiedliwości jest nie tylko Boża łaską, przychylność i błogosławieństwo, ale także Boży osąd i Boży gniew (Rz.2,9-10)
Bóg pragnie, aby Jego świątynia była czysta i święta. Aby On mógł manifestować swoją cudowną obecność i chwałę w swojej świątyni, czyli w nas samych.
On pragnie mieszkać pośród swego ludu, aby manifestować Swoje Królestwo.
...
Ten czas, w którym żyjemy jest czasem nie tylko oczyszczenia Kościoła, ale także przygotowania Ciała Chrystusa na następne, potężne poruszenie Bożej mocy.
Jako Jego lud, odkupiony krwią Jezusa, przystąpmy do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny i budujmy się w duchowy dom, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. (1P.2,4-5)
...
Modlitwa
Drogi Boże Ojcze, weź na nowo moje życie w swoje ręce i oczyść je - nawet jeśli będzie to bolało.
Panie otwórz moje oczy z duchowej ślepoty, abym mógł widzieć Ciebie i to, co chcesz czynić.
Otwórz moje duchowe uszy, abym mógł lepiej słyszeć Ciebie.
Pomóż mi przygotować się na to, co nadchodzi.
Uzdolnij mnie przez swoją łaskę i moc, abym stał się użytecznym narzędziem w twoich rękach.
Proszę Cię o to przez Pana Jezusa.
Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz