wtorek, 21 lipca 2009

Odbudowa świątyni

Żyjemy w trudnych czasach.
Jest coraz więcej niepewności, zamieszania, lęku w życiu ludzi wokół nas, a nawet wśród Bożego ludu.
Mocno wierzę, że jest to czas, aby Kościół (wierzący) powrócił do Bożego Słowa i stał się Jego wykonawcą.
Widzę ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, którzy żyją tak, jakby Bóg nie był Bogiem.
Często są smagani, doświadczani, a jednocześnie całkiem zaślepieni (Rz.2,9)
Krytykują i osądzają wszystko i wszystkich dookoła, a nie są w stanie zobaczyć, że głównym problemem ludzkości jest grzech, który ich oddziela od Boga i daje przystęp diabłu do ich życia.
Zadziwia mnie ignorancja wobec Bożego Słowa u niektórych wierzących (Am.4,9-11)
...
Bóg poprzez swoje Słowo nie tylko nas zachęca, podnosi, inspiruje, uzdrawia, ale także pragnie korygować nasze życie, czyli wychowywać nas, abyśmy mogli być bliżej Niego i bardziej doświadczać Jego ochrony i błogosławieństwa (Prz.30,5-6 i 2Tym.3,16-17).
Boży lud, jeśli w swoim życiu nie odróżnia się od tego świata, nie jest światłością Pana wtedy potrzebuje wrócić pod krzyż Jezusa.
...
Jezus nie będzie drugi raz umierał za nasze grzechy czy choroby - On już za to umarł.
Jezus nie będzie drugi raz umierał aby odkupić ludzkość od goryczy, urazy, nieprzebaczenia, nieczystości, buntu, niezależności czy innych grzechów - On już to uczynił.
Jezus nie będzie drugi raz umierał za jedność w małżeństwach, rodzinach, w Kościele - On już raz za to umarł i drugi raz nie będzie umierał za grzechy człowieka.
A niektórzy żyją tak, jakby oczekiwali, że Pan Jezus powinien jeszcze raz ich odkupić.
...
Jezus Chrystus stał się i ciągle jest dla człowieka jedynym Zbawicielem.
Boże Słowo mówi nam, że poza Nim nie ma zbawienia (Iz.45,22-24).
Tylko On - Jezus Chrystus ma dzisiaj całkowitą władzę na niebie i na ziemi i wszystko zależy tylko od Niego - Bożego Syna, wywyższonego i zasiadającego na tronie po prawicy Boga Ojca.
Bóg Ojciec uczynił Jezusa sędzią żywych i umarłych.
On, jako Sędzia sprawiedliwy, objawia dzisiaj swoją sprawiedliwość dla tych, którzy Go kochają i dla tych, którzy nie chcą mieć z Nim nic wspólnego lub ignorują Jego Słowo.
On jest sprawcą zbawienia dla tych, którzy są Mu posłuszni (Hbr.5,9)
...
Jeśli w to wierzymy - jakie powinno być nasz życie?
Jeśli w to wierzymy - co powinniśmy uczynić?
Może potrzebujemy prawdziwej pokuty i nawrócenia?
Może potrzebujemy odbudować Bożą Świątynię w nas?
...
"Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was." (Jk.4,5-7)

Modlitwa
Duchu Święty, który jesteś Duchem Prawdy, proszę przyjdź, zbadaj i doświadcz moje serce i pokaż mi, czy nie kroczę drogą zagłady, ale prowadź mnie drogą Pana (Ps.139,23-24)

1 komentarz:

  1. Cieszę się, że pastor znowu pisze.

    OdpowiedzUsuń