niedziela, 6 grudnia 2009

Modlitwa

Modlitwa ma moc zmienić rzeczywistość.
Modlitwa ma moc zmienić każdą sytuację.
Modlitwa ma moc usunąć każdą "górę" na drodze naszego życia.
Modlitwa ma moc przynieść Boże Królestwo do każdej dziedziny naszego życia na tej ziemi.
Modlitwa ma moc przynieść nam Bożą sprawiedliwość tam, gdzie zostaliśmy oszukani, okradzeni czy niesprawiedliwie potraktowani.
Modlitwa ma moc przynieść nam wolność, uzdrowienie oraz wszelkie Boże błogosławieństwa, którymi Bóg Ojciec obdarował nas w Chrystusie.
Modlitwa ma moc zmienić nasze serca i uwolnić je od każdej mocy ciemności.
Modlitwa ma moc zaprowadzić nas przed tron łaski i miłosierdzia, aby tam wziąć wszelką pomoc od Boga Ojca. Modlitwa ma moc, jak mówi moja 97 letnia mama - złamać nawet żelazo.
Boże Słowo mówi nam, że: "Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego." (Jk.5.16b)
W modlitwie potrzebujemy być wytrwali i zawsze poruszać się w wierze.
Nasz Bóg, który jest naszym Ojcem, jest potężnym i wiernym Bogiem.
On jest dla swego ludu pełen łaski i miłosierdzia, i zawsze pragnie odpowiadać, gdy do Niego wołamy.
Jeśli pragniesz widzieć odpowiedzi na swoje modlitwy, potrzebujesz je oprzeć na Jego Słowie - na Jego obietnicach, które są zapisane. Potrzebujesz je Mu zacytować i powołać się na nie. Potrzebujesz zrobić to tak, aby wszelkie moce ciemności usłyszały i zobaczyły w co i jak wierzysz.
Potrzebujesz zrobić to tak, aby Boży aniołowie mogli usłyszeć Boże Słowo i mogli zacząć je wypełniać dla ciebie. Tak jest napisane w Ps.103,20.
Potrzebujesz także związać wszelkie moce ciemności, które usiłują powstrzymać nadchodzącą odpowiedź z nieba dla ciebie.
W Chrystusie masz władzę nad wszelką mocą ciemności - uzyj jej w wierze, a będziesz oglądał odpowiedzi na swoje modlitwy.
Niech dobry Bóg błogosławi cię w tym, a Duch Święty niech cię wspiera w walkach z wrogiem twojej duszy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz