czwartek, 31 grudnia 2009

Jaki był ten rok?

Jaki był ten rok, który za chwilę się skończy?
Jaki on był dla mnie? Był dobry ponieważ Bóg jest dobry. Jestem Mu wdzięczny za to, że chronił moje życie, życie mojej rodziny. Jestem Mu wdzięczny za wzrost Jego pokoju i wolności w moim życiu oraz Jego potężnej łaski. Jestem Mu wdzięczny za Jego przychylność oraz za Jego rękę, która spoczywa na mnie. Jestem Mu wdzięczny za wzrost Jego dobroci i błogosławieństwa dla mnie i mojej rodziny.
Jestem Mu wdzięczny za wzrost w objawieniu i mądrości.
Jestem Mu wdzięczny za bojaźń Bożą, którą mnie obdarował, a która strzegła mnie od upadku.
Jestem Mu wdzięczny za każde żywe Słowo, które skierował do mojego życia przez ten rok.
Jestem Mu wdzięczny za Jego wierność, dobroć, miłość i łaskę, z której mogę nieustannie czerpać.
Jestem Mu wdzięczny, za lokalny kościół, w którym mnie umieścił.
Jestem Mu wdzięczny za służbę, którą mnie obdarował.
Jestem Mu wdzięczny za relacje, w których mnie umieścił.
Jestem Mu wdzięczny, że mogłem Go lepiej poznać w tym mijającym roku.
...
Jaki on był dla ciebie?
Czy jesteś Mu wdzięczny - wdzięczna za to, co dla ciebie uczynił?
Może ten mijający rok był dla ciebie trudny - może bardzo trudny...
Czy pomimo tego możesz okazać Mu wdzięczność???
...
Jego Słowo mówi:
"Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje! ... Kto ofiaruje dziękczynienie, czci Mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże." (Ps.50,14 i 23)
...
Gdy zdecydujemy się żyć dla Niego...
Gdy zdecydujemy się ufać i wierzyć Jego Słowu - Jego obietnicom...
Gdy zdecydujemy się na posłuszeństwo wobec Jego Słowa...
Gdy uczynimy Go rzeczywistym Panem naszego życia...
Gdy będziemy okazywać Mu szacunek i naszą wdzięczność za wszystko - nawet za trudne sytuacje...
Gdy nauczymy się składać Mu miłe ofiary - także z dziękczynienia...
Gdy nasze TAK dla Niego będzie rzeczywistym TAK...
On obiecał:
"I wzywaj Mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty Mnie uwielbisz!" (Ps.50,15)
...
To jest Jego obietnica, która jest prawdziwa i zawsze aktualna.
To jest Jego obietnica dla każdego, kto spełni zapisane w Jego Słowie warunki.
...
Ten świat zmierza powoli ku zagładzie - zło ciągle narasta i będzie narastać.
Kościół Jezusa Chrystusa jest ciągle słaby bo duch tego świata ma wpływ na serca Bożego ludu.
...
Jako Boży lud, odkupiony przez krew Jezusa Chrystusa...
Jako Boży lud wyniesiony do pozycji władzy i autorytetu, potrzebujemy oddzielenia od ducha tego świata.
Potrzebujemy prowadzić święte i bezkompromisowe życie, aby Jego moc i Jego autorytet mógł przepływać przez nas.
Potrzebujemy modlitwy oraz nieustannego oddzielenia i poświęcania się dla Pana.
Potrzebujemy modlić się, aby Jego moc chroniła i przemieniała nasze serca.
Jeśli tego nie uczynimy - jako Jego lud pójdziemy do niewoli. (Jer.13,15-17)
...
Niech ten mijający rok będzie "świadkiem" przed Panem z naszego chrześcijaństwa.
Niech ten mijający rok będzie refleksją skierowaną ku naszej przyszłości.
Niech ten mijający rok będzie także zachętą na rok 2010.
Niech będzie zachętą do głębszego poznania Pana oraz bycia z Nim i w Nim.
Tego Wam i sobie życzę.
...
Wasz w Chrystusie - Bolesław

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz