piątek, 7 sierpnia 2009

Nagroda dla Baranka

Ostatnio przeczytałem jedno z "haseł" głoszonych przez braci morawskich:
"Niech Baranek, który został zabity, otrzyma nagrodę za swoje cierpienie."
Bardzo mnie dotknęło to zdanie.
Jezus zapłacił bardzo wysoką cenę, aby odkupić człowieka z rąk diabła i pojednać ludzkość z Bogiem Ojcem.
Został zdradzony, poniżony, ośmieszony, wyszydzony, pobity, opluty, ubiczowany, ukrzyżowany jak złoczyńca, odrzucony przez Boga Ojca i w konsekwencji za twój i mój grzech "wylądował" w piekle.
Był niewinny.
Żył czystym, świętym i poświęconym życiem, aby przynieść nam odkupienie.
Chodził po tej ziemi czyniąc dobrze przynosząc Boże Królestwo dla tych, którzy byli w potrzebie.
Uczył jak żyć.
Nauczał Bożych zasad panujących w Królestwie Boga Ojca.
Uzdrawiał chorych.
Uwalniał zniewolonych przez demony.
Kochał i przebaczał tym, których Ojciec postawił na Jego drodze.
Był w doskonały sposób posłuszny Bogu.
Przyszedł do tych, których stworzył, aby dać im obfite życie.
Dał siebie ludzkości i za to wszystko został tak haniebnie i niesprawiedliwie potraktowany.
...
Boże Słowo mówi o Nim:
"Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego ... Znęcano się nad nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust." (Iz.53,3 i 7)
...
Jest też napisane:
"...Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo..." (Iz.53,10)
...
On poprzez swoją śmierć otworzył dla nas drzwi zbawienia.
On poprzez przelaną krew nie tylko pojednał nas z Bogiem Ojcem, ale także objawił drogę do tronu łaski, abyśmy zawsze mogli dostąpić miłosierdzia oraz znaleźć łaskę ku pomocy. (Hbr.4,16)
Czy za to niespotykane cierpienie i niesprawiedliwość, nie należy Mu się żadna nagroda?
Uważam, że byłoby to nieuczciwe wobec Niego, abyśmy my, którzy korzystamy z owoców Jego cierpienia, nic Mu w zamian nie ofiarowali.
Uważam, że należy Mu się jakaś nagroda od nas - to przecież za nas umierał na krzyżu.
Co ty i ja możemy Mu ofiarować w nagrodę?
...
Są dwie rzeczy, które możemy dać naszemu Panu i Zbawicielowi w nagrodzie:
  1. Nasze dziękczynienie, chwałę i uwielbienie (Obj.5,9-10 i 12-13)
  2. Nasze życie, które poświęcamy, aby Mu służyć (Mt.28,19-20)
Modlitwa:
Kochany Panie. Ty, który jesteś Barankiem ofiarowanym za nasze grzechy - przyjmij w nagrodzie moje dziękczynienie, chwałę i uwielbienie.
Przyjmij moje życie w ofierze, weź je i użyj dla swojej chwały.

Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz