poniedziałek, 10 sierpnia 2009

Jaki jesteś Panie?

Czy zadawałeś kiedyś Bogu pytanie:
- Jaki jesteś Panie?
- Czy naprawdę można Ciebie poznać?
- Czy można mieć z Tobą relację i słyszeć Twój cichy, łagodny szept w swoim sercu?
- Czy naprawdę można poznać, co leży Ci na sercu?
- Czy Ty naprawdę pragniesz dzielić się tym, co nosisz w sercu z człowiekiem?
...
Dzisiaj, gdy spędzałem czas z Panem, On powiedział: Jestem taki, jak mówi o Mnie Słowo.
...
Pamiętam te chwile, gdy spędzam z Nim czas i z Jego Słowem, jak Duch Święty przychodzi i objawia tego, który jest Ojcem, a jednocześnie Wszechmogącym, Świętym, Potężnym Stwórcą wszystkiego.
Zawsze, gdy biorę do ręki Jego Słowo, On przychodzi i ożywia je - przemawia do mego serca.
...
W takich właśnie momentach Duch Święty składa świadectwo o Nim w naszym sercu.
To właśnie w tych momentach, gdy On przychodzi, aby mówić do nas przez Słowo Boże lub wtedy, gdy my szukamy Jego oblicza w modlitwie, daje nam się poznać osobiście.
To właśnie w takich momentach możemy słyszeć Jego słodki, cichy, pełen pokoju i miłości głos.
To właśnie w takich momentach możemy poznawać Jego naturę, Jego serce, a nieraz nawet Jego plany co do Jego woli lub przyszłości.
...
On powołał nas przede wszystkim do relacji z Sobą.
Tak wiele Bożych dzieci stara się zasłużyć na relację z Nim poprzez to, co robią dla Niego.
Wiem coś o tym, bo sam tak kiedyś funkcjonowałem.
Nie rozumiałem tak do końca czym jest Boża łaska oraz na czym polega dar usprawiedliwienia. (Rz.5,12-21)
...
Kocham te momenty, w których mogę przebywać w Jego obecności i cieszyć się relacją z Nim.
To są chwile, w których Pan zaspokaja moją duszę, przynosi mi nadzieję oraz wiarę w przyszłość.
To są chwile, w których Jego życie napełnia mnie Jego mocą.
To są chwile, których ciągle szuka i pragnie moja dusza, bo właśnie wtedy jest zbawiana.
To są też chwile, w których mówisz do Pana:
- Panie pragnę Cię lepiej poznać i być bliżej Ciebie
- Panie, proszę pokaż mi Swoją chwałę
- Panie, co chcesz abym dla Ciebie uczynił?
...
Nasza służba dla Niego powinna wypływać z relacji miłości do Tego, który z miłości poświęcił dla nas Swego Syna.
To właśnie dzięki Jego śmierci, dzisiaj ty i ja możemy mieć relację z Bogiem Ojcem.
To właśnie dzięki Jego śmierci, dzisiaj ty i ja możemy mieć służbę pańską, która przynosi owoce.
To jest dostępne dla każdego wierzącego, a więc dla ciebie i dla mnie.
Jeśli zapłacisz cenę, wejdziesz w bliską więź z Bogiem i przynajmniej w jakiejś cząstce będziesz poznawać Go osobiście.
Tą ceną będzie twoje życie, a także twój czas, twoje finanse, twoje pragnienia i marzenia.
Gdy uczynisz Go całkowitym Panem swojego życia oraz zaczniesz Go szukać całym swoim sercem - On przyjdzie i objawi się tobie, bo tak obiecał. (Jer.29,11-14)

Modlitwa
Duchu Święty, mój cudowny Pomocniku, proszę pomóż mi w budowaniu relacji z Moim Ojcem niebieskim.
Pomóż mi pokonać wszelką moją słabość i niemoc.
Daj mi poznać Jego moc i Jego miłość.
Inspiruj mnie i prowadź na tej drodze do poznawania mojego Ojca w Niebie.
Objawiaj mi Jego naturę i charakter.
Objawiaj mi także Jego wolę dla mojego życia na tej ziemi.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz