czwartek, 8 kwietnia 2010

Nasza pozycja w Chrystusie


"Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie..." (Ef.2,4-6)
...
Bóg Ojciec przywrócił nam utraconą pozycję Adama.
On przywrócił nam władzę i autorytet, który Adam stracił poprzez grzech. Dzisiaj każdy wierzący, poprzez wiarę, zasiada wraz z Chrystusem ponad wszelkimi władzami i zwierzchnościami w okręgach niebieskich. (Ef.1,20-23 i 2,5-6)
W Chrystusie zostaliśmy obdarowani trzema atrybutami do zakładania i poszerzania Bożego Królestwa na tej ziemi:
  • Korona - symbol królewskiej natury. Mówi nam o tym Rz.5,17: "...ci, którzy otrzymują (są zdolni wziąć; potrafią wziąć), królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa."
  • Miecz i Berło- symbol mocy i władzy króla.Mówi nam o tym Łk.9,1: "...dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób."
Jako Kościół - Ciało Chrystusa na ziemi, musimy ujrzeć swoją pozycję w Chrystusie.
Jako Kościół, musimy znać swoją władzę, jaką obdarował nas Bóg Ojciec w Chrystusie.
Jako Kościół Jezusa Chrystusa musimy pojąć znaczenie mocy (gr. dunamis) i władzy (gr. exuosia).
Władza jest prawem do używania mocy.
Ta prawda dotyczy rzeczywistości naturalnej - fizycznej oraz rzeczywistości duchowej.
Jako Kościół otrzymaliśmy władzę, aby używać mocy Ducha Świętego oraz mocy imienia Jezus.
Ta władza i moc może być używana tylko za pomocą wiary, a nie na podstawie odczuć czy wrażeń.
Podstawą naszej wiary ma być Słowo Boże oraz moc imienia Jezus.
...
Czy znasz swoją pozycję w Chrystusie?
Czy wiesz kim jesteś w Chrystusie, co masz w Chrystusie oraz co możesz uczynić w Chrystusie?
Jeśli jeszcze nie masz objawienia tej prawdy, módl się...
...
Modlitwa:
Drogi Boże Ojcze, przychodzę do Ciebie w potężnym Imieniu Jezusa Chrystusa i proszę Ciebie:
Daj mi objawienie tego kim jestem, co mam i co mogę w Chrystusie.
Niech Twój Święty Duch ożywia Twoje Słowo dotyczące tych prawd i niech przynosi mi duchowe zrozumienie.
Niech Twoja łaska pomoże mi przyjąć te prawdy które są w Twoim Słowie.
Dziękuje Ci za to, że będziesz to nieustannie czynił.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz