piątek, 2 kwietnia 2010

Golgota

"I zdjęli z niego szaty, i przyodziali go w płaszcz szkarłatny. I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą, rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony królu żydowski! I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego, i odprowadzili na ukrzyżowanie...A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy...Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy, a ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu...Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: Innych ratował, a siebie samego ratować nie może;...niech teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu; niech On teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym...
A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?...
Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha." (Mt.27,28-50)
...
Tak został potraktowany Ten, który przyszedł na tą ziemię, aby oddać za nas swoje niewinne, drogocenne życie.
Tak został potraktowany Ten, który z miłości do ciebie i do mnie zgodził się na krzyż.
Tak umierał Ten, który przyszedł do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli.
Tak umierał Ten, który dzisiaj jest jedynym Zbawicielem dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi.
Tak umierał Ten, który za swoje doskonałe posłuszeństwo - posłuszeństwo, aż do śmierci, stał się naszym Panem i Królem.
Tak umierał Ten, który umierając na krzyżu pojednał ludzkość z Bogiem Ojcem.
Tak umierał Ten, który oddał swoje życie, abyś ty i ja mógł stać się Bożym synem - Bożą córką.
...
Modlitwa:
Drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją doskonałą ofiarę, dzięki której przebaczono nam nasze grzechy.
Dziękujemy Ci, że dzięki Twojej przelanej krwi mogliśmy wejść z przymierze z Bogiem Ojcem.

Kochany Panie, jesteśmy Ci wdzięczni, że dzięki Twojej męczeńskiej śmierci, dzisiaj my możemy korzystać z pełni Twojego dziedzictwa.
Wszystko to, co możemy Ci za to ofiarować, to nasze dziękczynienie, naszą wdzięczność oraz chwałę i cześć dla Ciebie, dla Boga Ojca i cudownego Ducha Świętego.
Amen.
...
Wasz w Chrystusie - Bolesław

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz