niedziela, 28 lutego 2010

Przyjdź Królestwo Twoje

Zimę chyba mamy już za sobą. Wierzę, że nadchodzi wiosna. Tak, jak przyroda będzie budzić się do życia, tak wierzę, że Boże Królestwo w całej swej mocy powoli przychodzi wraz ze swoją manifestacją.
Moc Bożego Królestwa jest nam desperacko potrzebna. Kościół desperacko potrzebuje mocy Bożego Królestwa ponieważ zbyt wiele z ducha tego świata już weszło do Kościoła.
Zbyt wielu wierzących żyje w kompromisie wobec Pana.
Zbyt wielu wierzących straciło ogień dla Jezusa.
Zbyt wielu wierzących "zgasło" stając się letni.
Zbyt wielu wierzących zaczęło chodzić własnymi drogami zatracając żywą obecność Ducha Świętego.
Zbyt wielu wierzących traktuje Pana Jezusa jako dodatek do swojego życia, tracąc Jego cudowną obecność, ochronę oraz błogosławieństwo.
Jeśli straciłeś już całkiem z oczu Boży plan dla twojego życia...
Jeśli zszedłeś z właściwej drogi, którą Pan kiedyś cię prowadził...
Jeśli próbowałeś "zmusić" Pana, aby zaakceptował twoje plany czy twoje drogi...
Jeśli twoje duchowe oczy i uszy zamknęły się, i przestałeś widzieć i słyszeć Pana...
Jeśli twoje duchowe zaopatrzenie wyschło...
Jeśli twoje życie jest ciągle atakowane przez wroga i jesteś w tym bezsilny...
Jeśli twoja dusza jest jak spękana gleba i głodna żywej wody...
Mam dla ciebie dobrą nowinę!
Jezus Chrystus ma moc to wszystko zmienić i przemienić, ale ty potrzebujesz opamiętania.
Potrzebujesz przyjść na nowo do Jezusa Chrystusa i uniżyć się przed Nim.
Potrzebujesz wyrzec się wszelkiego grzechu, wszelkiego buntu i niezależności.
Potrzebujesz na nowo poddać Mu całkowicie swoje życie i uczynić Go prawdziwym Panem swojego życia.
Gdy to uczynisz, On objawi się tobie jako potężny Zbawiciel.
On przyjdzie do ciebie wraz ze swoim potężnym Królestwem, które ma moc zaspokoić wszelką twoją potrzebę.
On oddał swoje drogocenne życie za ciebie.
On pojednał ciebie z Bogiem Ojcem
On kocha ciebie i pragnie tą miłość rozlewać w sercu przez swego Ducha Świętego.
On pragnie być dla ciebie nie tylko Panem, Królem i Zbawicielem.
On pragnie być dla ciebie także Przyjacielem, obrońcą, lekarzem i zaopatrzeniem.
Ale jeśli znieważasz Jego Ducha łaski i depczesz po Jego świętej krwi, którą On za ciebie wylał - czeka cie Jego sąd. (Hbr.10,29)
Musisz codziennie dokonywać wyboru kto będzie Panem twojego życia:
- czy będzie to szatan?
- czy będzie to twoje "ego"?
- czy będzie to Jezus Chrystus - Pan i Król?
...
Miłość ma jedno pragnienie - być przyjęta.
Odrzucona miłość jest zasmucona i raniona.
Ta miłość pragnie przynieść ci przebaczenie, uzdrowienie, wolność, pokój i bezpieczeństwo oraz odbudowę każdej dziedziny twojego życia.
Czy Ją przyjmiesz???
...
Modlitwa:
Drogi Panie Jezu, wybacz mi, że tak często nie jestem Ci wierny - wierna.
Wybacz mi każdy objaw mojego buntu i niezależności wobec Ciebie.
Wybacz mi te wszystkie momenty, w których zasmucałem Ciebie i raniłem przez swoją postawę, swoje myśli, swój język, swoje uczynki.
Proszę oczyść moje serce z każdego brudu, z każdego związania i zmień mnie.
Oddaję się Tobie na nowo i całkowicie.
Poddaję Ci każdą dziedzinę mojego życia - proszę przemień ją, aby mogła reprezentować Ciebie.
Niech Twój Święty Duch wypełni mnie na nowo i całkowicie.
Niech Twoja łaska i moc zawsze prowadzi mnie Twoimi drogami.
Niech Twoja wola wypełni się w moim życiu.
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz